Mitt Arbeiderparti som en offentlig sfære

Marius Rohde Johannessen (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) og Asbjørn Følstad (SINTEF) har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Communications of the Association for Information Systems basert på nettverksanalyser av Mitt Arbeiderparti og kvalitative intervjuer med lokalmedlemmer i Arbeiderpartiet.

Fulltekst av artikkelen finner du på Academia.edu.

Sammendrag av artikkelen
Political interest and voter turnout is in steady decline. In an attempt to renew interest for political matters, political parties and governments have attempted to create new digital meeting places, with the hope that social media can contribute to renew the public sphere and thereby increase political awareness in the population. Communicating in new media demands adaption to the culture of the new medium, and the networked nature of the Internet poses challenges to old ways of thinking as we can no longer talk about one public sphere but rather a networked public sphere consisting of a multitude of discussion spaces. In this article, we contribute to the understanding of the networked public sphere and online political communication through a case study of MyLaborParty.no, a social network run by a Norwegian political party. Our findings indicate that political parties can create a thriving part of the networked public sphere, as long as they invite opposing voices to the discussion, communicate using the genres which facilitate discussion and have users or moderators who help spread ideas between discussion spaces

 • Kari Steen-Johnsen
 • Lene Pettersen
 • Fredrik Matheson
 • Alf Tore Meling
 • Eli Skogerbø
 • Asbjørn Følstad

Foredrag fra NETworked 2013

150 000 ideer og 227 innovasjoner

Jeg har mer eller mindre skrevet ferdig morgendagens foredrag om åpen og nettverksbasert innovasjon. Sjekker Twitter og ser denne fra Alexander Rustad:

“Hvorfor innovasjonskonkurransen din ikke virker”; se det er en påstand jeg kan kjenne igjen. Bloggposten i HBR er poengtert, og jeg setter gjerne to streker under avsnittet:

Innovation is the process of idea management – so, yes, you need great ideas to innovate, but that is only part of it. You also need to be able to select ideas. Once you’ve done that, you need the ability to execute them. While all this is going on, you have to keep people inside your organization enthusiastic about the ideas. And at the end of all of this, you have to get your great new idea to spread. To innovate, you need to be good at all of these things.

Sitatet er nesten en komprimert versjon av foredraget jeg holder på å ferdigstille. Åpen innovasjon! Hurra, med online innovasjonsportaler kan alle bidra med innovasjonsideer! Bare se på MyStarbucksIdea eller Spotify Ideas. I løpet av 5 år har MyStarbucksIdea fått inn over 150 000 ideer. Av disse er 227 ideer implementert. Vi snakker om ideer som gratis wifi og Mocha coconut frappuchino. Klart det er fint å ha tilgang til gratis wifi når man sitter og sipper til innovative kaffedrikker på Majorstuas nye Starbucks-filial.

Men så er ikke alle organisasjoner Starbucks og Spotify. Kanskje man er en nokså gjennomsnittlig norsk kommune. Masse innovasjonspotensial og brukersentrering er pålagt for en rekke offentlige tjenester. Kommunen setter i gang med ny innovasjonsportal, får inn i underkant av 100 ideer og innser snart at innovasjonsportalen ikke er selvdreven. Ideer må vurderes, de som har bidratt må få ordentlige tilbakemeldinger, og, ikke minst, noen må jobbe med å videreutvikle og implementere ideer som vurderes som gode nok. Hvem er disse noen? Har de tid til å jobbe med ideene? Hvem vurderer ideene? På hvilket grunnlag? Hvordan forvaltes ideene? Selve idegenereringen utgjør en forsvinnende liten del av en innovasjonsprosess!

Det er litt frustrerende å forske på hypede samtidisfenomener, så lett å bli desillusjonert. Jeg tror ikke nettbasert åpen innovasjon er en blindgate, men det er kanskje på tide å se lenger enn idégenereringen?

NETworked 2013

Tirsdag 19. november 2013 kl. 15.00 til 18.30, Litteraturhuset, Wergelandsveien

NETworked 2013 – Sosiale medier, demokrati og hierarki

Åpent og gratis seminar, Nedjma-salen

Bruker vi sosiale medier på måter som skaper større kunnskapsdeling, demokrati, felles forståelse og samhandling? Eller snarere tvert i mot: forsterkes eksisterende hierarkier, maktforhold og organisasjonsstrukturer? På NETworked 2013 blir du litt klokere. Velkommen!

Meld deg på her!
Maks 90 deltakere.

Program

Demokrati og hierarki i organisasjoner

 • 15.00: Velkommen
 • 15.10: Åpen og nettverksbasert innovasjon i organisasjoner. Marika Lüders, seniorforsker ved SINTEF IKT
 • 15.30: Sosiale intranett, informasjonsflyt og samhandling. Fredrik Matheson (@movito), ‎leder for Social computing & samhandling, Bekk Consulting.
 • 15.50: Hierarkier og sosiale strukturer i organisasjonen. Hvordan online og offline samhandlingsmønstre samspiller. Lene Pettersen, tusenkunstner og doktorgradsstipendiat ved Institutt for strategi og logistikk, BI.
 • 16.10 – 16.40: Utvidet diskusjon + enkel servering

Demokrati og hiearki i det politiske systemet

 • 16.40: Politisk debatt på nett: hva motiverer til deltakelse? Asbjørn Følstad, seniorforsker ved SINTEF IKT
 • 17.00: Sosiale kommuner? Kommune-Norges bruk av sosiale medier – sett i tre perspektiv. Alf Tore Meling, spesialist på sosiale medier i offentlig sektor.
 • 17.20: Twitter i valgkampen 2013, sosiale medier og den nye offentlige sfæren. Kari Steen-Johnsen, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning og medforfatter av Liker, liker ikke.
 • 17.40: Hvordan endrer sosiale medier valgkampen? Professor Eli Skogerbø ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO og deltaker i forskningsprosjektet Sosiale medier og valgkamp.
 • 18.00-18.30: Avsluttende diskusjon

Illustrasjonen er en oppsummering av en workshop blant partnerne i NETworked Power.

 • Nina Hareide-Larsen
 • Even Westvang
 • Anders Olof Larsson
 • Even Westvang
 • Kristin Over-Rein
 • Jaz Choi
 • Joakim Formo
 • Lene Pettersen

Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon

Nærings- og handelsdepartementet ga i desember ut en håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon. Håndboken er utarbeidet av forskere ved NTNU og IRIS, i samarbeid med NHO og LO, og bygger på intervjuer med ledere, ansatte og tillitsvalgte i norske virksomheter som har lykkes med å involvere sine medarbeidere i nyskaping og forbedring.

Håndboken er særlig interessant for oss i NETworked POWER siden den tar for seg verktøy til bruk i medarbeiderdrevet innovasjon, gruppert i verktøy for idefangst, verktøy for oppfølging av ideer, verktøy for informasjonsdeling, og verktøy for bygging av innovasjonskultur. Håndboken gir et overordnet begrepsapparat for å forstå slike verktøy, og kan derved fungere som en ramme for forskingsfunn i NETworked POWER – der vi etablerer mer detaljert kunnskap om bruk av nettbaserte verktøy for innovasjon.

Håndboken finner du her. Les evt. mer om håndboken på LOs side om saken.

Hvordan lykkes med Enterprise 2.0?

På Networked 2012 holdt Lene Pettersen et glimrende innlegg om hvordan lykkes med Enterprise 2.0.

For de som ikke var tilstede og for de som syntes hun hadde mange gode poenger -

her er manuset hennes

Takk for at du deler Lene!

NETworked POWER

Følges av 97 medlemmer.

Kollektiv intelligens, åpen innovasjon, web2.0, deltakersamfunnet og demokrati? I hvilken grad kan vi utvikle sosiale medier og programvare som understøtter en utvikling i tråd med hypen rundt web2.0-teknologier? Mer om sonen

Origo NETworked POWER er en sone på Origo. Les mer

Nye bilder