Viser arkivet for stikkord studier

Masteroppgave innenfor NETworked POWER?

Er du masterstudent og interessert i sosial programvare (sosiale medier), og da særlig utover den åpenbare sosiale nytten slike verktøy har? I NETworked POWER er målsetningen å designe og forstå hvordan sosial programvare kan tas i bruk for å oppnå mer kunnskapsdeling, åpenhet, samhandling og innovasjon i organisasjoner og virksomheter. Dette søker vi svar på gjennom case-studier blant prosjektets partnere. Vi lurer for eksempel på:

  • Hvordan motivere og engasjere Arbeiderpartimedlemmer til å delta med innspill og kommentarer på mittarbeiderparti.no?
  • Hvordan påvirker bruken av sosial programvare organisasjonskulturen og innovasjonsevnen til Devoteam daVinci?
  • (Hvordan) kan sosiale medier brukes som arena der eldre hjelper eldre?

Ta kontakt dersom du kunne tenke deg å jobbe med netpower-relevante problemstillinger i din masteroppgave. Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med studenter som skal begynne på sin masteroppgave høsten 2010 (eller utarbeide/få godkjent prosjektskisse/beskrivelse høsten 2010).

Ved et eventuelt samarbeid vil du fortsatt skrive oppgaven din ved din egen utdanningsinstusjon, men du blir samtidig en del av Netpower-prosjektet. Det betyr blant annet at du kan få tilgang til relevante data som er samlet inn, og at du selv samler inn empiri som er relevant for prosjektet. Empirien til din masteroppgave bør altså i hovedsak være hentet fra en eller flere av NetPowers partnere. Du vil få veiledning fra en SINTEF-forsker (i tillegg til veiledningen du får ved din egen utdanningsinstitusjon).

Send e-post til marika.luders@sintef.no hvis dette høres spennende ut.