Viser arkivet for stikkord sosialemedier

Mitt Arbeiderparti som en offentlig sfære

Marius Rohde Johannessen (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) og Asbjørn Følstad (SINTEF) har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Communications of the Association for Information Systems basert på nettverksanalyser av Mitt Arbeiderparti og kvalitative intervjuer med lokalmedlemmer i Arbeiderpartiet.

Fulltekst av artikkelen finner du på Academia.edu.

Sammendrag av artikkelen
Political interest and voter turnout is in steady decline. In an attempt to renew interest for political matters, political parties and governments have attempted to create new digital meeting places, with the hope that social media can contribute to renew the public sphere and thereby increase political awareness in the population. Communicating in new media demands adaption to the culture of the new medium, and the networked nature of the Internet poses challenges to old ways of thinking as we can no longer talk about one public sphere but rather a networked public sphere consisting of a multitude of discussion spaces. In this article, we contribute to the understanding of the networked public sphere and online political communication through a case study of MyLaborParty.no, a social network run by a Norwegian political party. Our findings indicate that political parties can create a thriving part of the networked public sphere, as long as they invite opposing voices to the discussion, communicate using the genres which facilitate discussion and have users or moderators who help spread ideas between discussion spaces

Foredrag fra NETworked 2013

150 000 ideer og 227 innovasjoner

Jeg har mer eller mindre skrevet ferdig morgendagens foredrag om åpen og nettverksbasert innovasjon. Sjekker Twitter og ser denne fra Alexander Rustad:

“Hvorfor innovasjonskonkurransen din ikke virker”; se det er en påstand jeg kan kjenne igjen. Bloggposten i HBR er poengtert, og jeg setter gjerne to streker under avsnittet:

Innovation is the process of idea management – so, yes, you need great ideas to innovate, but that is only part of it. You also need to be able to select ideas. Once you’ve done that, you need the ability to execute them. While all this is going on, you have to keep people inside your organization enthusiastic about the ideas. And at the end of all of this, you have to get your great new idea to spread. To innovate, you need to be good at all of these things.

Sitatet er nesten en komprimert versjon av foredraget jeg holder på å ferdigstille. Åpen innovasjon! Hurra, med online innovasjonsportaler kan alle bidra med innovasjonsideer! Bare se på MyStarbucksIdea eller Spotify Ideas. I løpet av 5 år har MyStarbucksIdea fått inn over 150 000 ideer. Av disse er 227 ideer implementert. Vi snakker om ideer som gratis wifi og Mocha coconut frappuchino. Klart det er fint å ha tilgang til gratis wifi når man sitter og sipper til innovative kaffedrikker på Majorstuas nye Starbucks-filial.

Men så er ikke alle organisasjoner Starbucks og Spotify. Kanskje man er en nokså gjennomsnittlig norsk kommune. Masse innovasjonspotensial og brukersentrering er pålagt for en rekke offentlige tjenester. Kommunen setter i gang med ny innovasjonsportal, får inn i underkant av 100 ideer og innser snart at innovasjonsportalen ikke er selvdreven. Ideer må vurderes, de som har bidratt må få ordentlige tilbakemeldinger, og, ikke minst, noen må jobbe med å videreutvikle og implementere ideer som vurderes som gode nok. Hvem er disse noen? Har de tid til å jobbe med ideene? Hvem vurderer ideene? På hvilket grunnlag? Hvordan forvaltes ideene? Selve idegenereringen utgjør en forsvinnende liten del av en innovasjonsprosess!

Det er litt frustrerende å forske på hypede samtidisfenomener, så lett å bli desillusjonert. Jeg tror ikke nettbasert åpen innovasjon er en blindgate, men det er kanskje på tide å se lenger enn idégenereringen?

Illustrasjonen er en oppsummering av en workshop blant partnerne i NETworked Power.

NETworked 2012 - Små grep og store endringer: hvordan realisere sosiale mediers X-potensial

Litteraturhuset, Amalie Skram. Oslo
24. januar 2012 fra klokken 10.00-16.00

Begynner du å bli lei av den vanlige messingen/masingen om hvorfor sosiale medier er viktige for virksomheter og organisasjoner som ønsker å ta sine ansatte, kunder og brukergrupper på alvor? Er du mer interessert i hvordan sosiale mediers X-potensial kan realiseres, og hvilke konsekvenser innføring av sosiale medier har for organisasjonskultur, kunnskapsdeling, deltakelse og demokrati?

Under NETworked 2012 vil utvalgte praktikere, eksperter og forskere blant annet fortelle om hvilke grep som må til for å få til de store endringene.

Konferansen arrangeres av SINTEF og Devoteam daVinci i forbindelse med innovasjonsprosjektet NETworked Power (støttet av Norges Forskningsråd).

Pris inkl. lunsj: 650 kroner
Studentpris: 200 kroner
Faktura ettersendes.

Konferansen er nå fulltegnet og påmelding er ikke lenger mulig. Send en e-post til marika.luders@sintef.no dersom du ønsker å stå på venteliste (hvis noen skulle melde seg av).

Foredragsholdere: Lene Pettersen (doktorgradsstipendiat BI), Marika Lüders (forsker, SINTEF), Espen Sunde og Kristin Over-Rein (Kanalsjef og rådgiver, NAV), Nina Hareide-Larsen (leder for sosiale medier i DNB), Even Westvang (Bengler/Origo), Anders Larsson (doktorgradsstipendiat, Universitetet i Uppsala), Jaz Choi (post-doktor, Queensland University of Technology, Australia), Joakim Formo (seniorforsker ved Ericsson Research).

Hashtag for konferansen: #nwp2012
Klikk her for program

Mitt Arbeiderparti – som informasjonskanal og som sosial arena

Det er mye snakk om at alle former for sosiale medier alltid må handle om dialog og deltakelse. Er det alltid sant?

I vår har Asbjørn Følstad, Marius Rohde Johannessen og undertegnede undersøkt hvordan Arbeiderpartiet best mulig kan engasjere medlemmer og andre interesserte gjennom lokallagssonene på Mitt Arbeiderparti. Asbjørn og jeg intervjuet til sammen 11 medlemmer (kvinner og menn mellom 25 og 72 år), og Marius studerte innholdet som publiseres i utvalgte lokallagssoner.

Mitt Arbeiderparti er bygget opp som et sosialt nettsted med Origo som plattform. Det er derimot ikke den sosiale funksjonaliteten våre informanter trekker frem som viktigst. De understreker derimot at Mitt Arbeiderparti er en kilde til god og relevant informasjon. Mitt Arbeiderparti oppleves som verdifull som oppslagsverk, og informasjonen de finner om Arbeiderpartiets politikk oppleves som en god støtte for politisk engasjement og tenkning. Informantene er selvfølgelig ikke alltid like fornøyde og synes innleggene til tider blir tamme og ensartede. De peker også på en rekke utfordringer i forhold til å holde lokallagssoner oppdaterte. I denne omgangen har vi primært intervjuet Arbeiderpartimedlemmer uten politiske verv, og ingen av de intervjuede har ansvar for å bidra med innhold.

Selvfølgelig ønsker enkelte informanter å delta med kommentarer og egne innlegg, men det er helt åpenbart at informasjonsfunksjonen er den mest sentrale. I likhet med flertallet av brukerne av Mitt Arbeiderparti er de lite aktive. Så hvor blir det av dialogen og deltakelsen? Poenget er at det ikke er noen motsetning mellom å være en informasjonskanal og et sosialt nettsted. I rapporten forsøker vi å forklare hva som kan forklare at aktivitetsnivået er relativt lavt. Årsakene er i stor grad innholdsrelaterte: de vi har intervjuet opplever blant annet at innleggene ikke inviterer til debatt; at terskelen for å kommentere er for høy; at diskusjonene foregår på andre nettsteder; samt uklarhet i forhold til hvor man bør delta og sonenes status som lukkede og åpne.

Det er kanskje ingen stor overraskelse, men like fullt ofte undervurdert i diskusjoner om sosiale medier: (det redasjonelle) innholdet spiller en helt avgjørende rolle.

Du kan laste ned hele rapporten her (pdf).

Hjelp oss å evaluere Idepoliklinikken.no

Oslo Universitetssykehus har lansert idepoliklinikken.no som en tjeneste der ansatte, pasienter og pårørende kan gi innspill på hvordan Oslo Universitetssykehus kan bli bedre. Tjenesten utvikles av NETworked Power-partner Induct Software. SINTEF skal nå evaluere brukervennligheten og brukeropplevelsen ved tjenesten.

Send en e-post til marika.luders@sintef.no hvis du har lyst til å delta i en gruppebasert evaluering av idepoliklinikken.no. Deltakere mottar et unversal presentkort til en verdi av 500 kroner. Deltakelse i studien krever ingen forberedelser fra din side og heller ikke inngående kjennskap til idepoliklinikken.no. Du trenger heller ikke vite noen ting om å evaluere nettsider for å delta. Det er tjenesten vi evaluerer og ikke deltakernes kunnskap og kompetanse.

Brukerevalueringen vil bli gjennomført som en gruppebasert gjennomgang av tjenesten: det innebærer at jeg går gjennom funksjonalitet i idepoliklinikken.no, og deltakerne i gruppen (4-5 personer per gruppe) kommenterer og diskuterer opplevde problemer med tjenesten. Gruppesesjonen vil vare omtrent 75 minutter og gjennomføres i SINTEFs lokaler i Oslo (Forskningveien 1, rett ved Rikshospitalet) i løpet av juni. Jeg avtaler presist tidspunkt med de som tar kontakt.

Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning og følger deres krav til konfidensialitet, oppbevaring og behandling av data.

Hvorfor seniorer ikke bruker sosiale medier

I NETworked Power har vi gjennomført en undersøkelse blant Seniornetts medlemmer der hensikten har vært å undersøke brukesmønstre for sosiale medier. De 899 respondentene i studien er på ingen måte representative for seniorer i Norge, men resultatene kan likevel brukes til å si noe om forskjeller mellom brukere og ikke-brukere av sosiale medier.

Den endelige rapporten vil bli publisert i løpet av mars, men jeg tenkte det kunne være interessant å presentere hva som er typisk for ikke-brukere. Respondentene svarte på hvorfor de eventuelt ikke bruker sosiale medier: Manglende interesse, manglende behov, manglende kunnskap og kompetanse og mangel på tid gikk igjen når seniorene skulle forklare hvorfor de ikke bruker sosiale medier. Men dette spørsmålet var åpent (det vil si respondentene formulerte selv svarene), og en analyse av de fullstendige svarene antyder tre hovedgrupper av ikke brukere: (1) seniorer som er kritiske til sosiale medier; (2) seniorer som ikke opplever sosiale medier som relevante; og (3) seniorer som gjerne vil bruke sosiale medier, men som ikke opplever at de har kompetanse til det.

Les mer…

Undergraver sosial markedsføring vår tillit til word of mouth?

Arild Aspøy fra Perduco har sendt meg en rekke interessante spørsmål i forbindelse med utredningsarbeid Perduco gjennomfører for Forskningsrådet. Jeg tenkte jeg skulle poste noen av svarene mine som innlegg i NETworked Power.

Arild Aspøy/Perduco: Ideen om mobilisering/markedsføring gjennom sosiale medier er basert på tanken om at man stoler mer på noen man kjenner enn på for eksempel annonsører. Hvilke konsekvenser vil en utstrakt bruk av sosiale medier i markedsføringshensikt ha for denne ideen? Vil den bli undergravd? Vil den bli mer akseptert og effektiv?

Det er lite som er viktigere enn spørsmålene vi stiller. Og i dette tilfellet er nok spørsmålet bedre enn svaret. Altså, vil bruk av sosiale medier i markedsføring undergrave vår tillit til venner, kjente og andre forbrukere som produkt- og tjeneste-”anmeldere”?

Les mer…

NETworked-seminar 2010

Sosial programvare skaper nye muligheter for samarbeid og innovasjon i private og offentlige virksomheter og organisasjoner. Under NETworked-seminaret 2010 diskuterer vi hvordan kreative mennesker og sosial teknologi endrer organisasjons- og arbeidsliv, innovasjonsprosesser, politikk og kundekontakt.

Seminaret arrangeres 10. november i Oslo. Hold av datoen. Informasjon om pris og sted, samt lenke til påmelding vil bli publisert i løpet av kort tid. Programmet vil bli fylt ut med mer informasjon, men foreløpig har vi snekret sammen følgende (med forbehold om endringer):

Capturing the value of networked individuals
Professor William Dutton, director of Oxford Internet Institute

Involving users in innovation
Pirjo Näkki, research scientist at VTT, Finland

Knowledge management and sharing: the use of social software in a knowledge enterprise
Elise Bruchet, Knowledge management manager at Devoteam daVinci

Velgerkontakt og velgerinnflytelse? Sosiale medier og partipolitikk
Pia Guldbrandsen, Kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet

Sosiale medier, kundekontakt og innovasjon: forventninger og erfaringer
Øyvind Vederhus, Kommunikasjonssjef i NetCom

Fra My Starbucks Idea til Seniornett: finnes det allmenngyldige sannheter om sosiale mediers innovasjonspotensial?
Marika Lüders, forsker ved SINTEF IKT