Viser arkivet for stikkord networked

Hvordan lykkes med Enterprise 2.0?

På Networked 2012 holdt Lene Pettersen et glimrende innlegg om hvordan lykkes med Enterprise 2.0.

For de som ikke var tilstede og for de som syntes hun hadde mange gode poenger -

her er manuset hennes

Takk for at du deler Lene!

Forskningsrådet tilfører verdi

Forskningsrådet er opptatt av å øke suksessraten i innovasjonsprosjekter som de finansierer. Denne våren har de derfor gjennomført det andre “pilot” kurset for “brukerstyrte innovasjonsprosjekter” (BIP), som er utarbeidet i nært samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Networked Power var et av de heldige prosjektene som fikk delta på kursets tre moduler, hvorav en ble gjennomført i San Francisco. I tillegg til mye faglig påfyll, fikk vi (Bjørn Morten fra Induct, Jan Håvard fra Sintef, Thomas fra Devoteam daVinci) flere gode innspill og ideer fra de andre prosjektene som var med. Alt i alt er vi sikre på at dette kurset vil tilføre både vårt og de andre prosjektene betydelig verdi, og krysser fingre for at Forskningsrådet viderefører dette initiativet.

For å spre kunnskapen blant partnerne i Networked Power ble det sist torsdag holdt en kort presentasjon av de viktigste lærdommene som kan være aktuelle for alle aktørene i vårt prosjekt. Presentasjonen som er vedlagt ble godt mottatt – nå gjenstår det bare å omgjøre teori til handling…