Viser arkivet for stikkord insitament

I'm not a horse, I'm a person

Hvordan blir vi motivert til å gjøre en innsats? God lønn? Til en viss grad. Men i følge Dan Pink finnes det tre faktorer som fører til bedre prestasjoner og personlig tilfredshet: autonomi, mestring og hensikt.

Dere må se videoen, den er fantastisk (videoen er laget av Cognitive Media). Pinks hovedpoenger kort oppsummert:

Autonomi: Glem innovasjonsbonuser som motivasjonsfaktor: slipp medarbeiderne løs. Atlassian software lar medarbeiderne jobbe fritt i 24 timer for deretter å vise hva de har kommet frem til i en festlig setting (gjør de ikke noe lignende i Google?).

Mestring: Linux og Wikipedia er så klart Dan Pinks eksempler når han skal forklare hvilken betydning mestring har som motivasjonsfaktor. Vi kan gjerne bruke massevis av tid på frivillig arbeid. Motivasjonen er ikke $ men lykken i å mestre noe. Det er gøy å være flink (enten det er til å programmere eller spille gitar).

Hensikt: Virksomheter må ha klart definerte mål (Skype: “our goal is to be destructive, but in the cause of making the world a better place”). Slike målsetninger og visjoner høres svulstige ut, men da jeg takket ja til å jobbe i SINTEF, var jeg glad for å skulle jobbe i en organisasjon med visjonen “teknologi for et bedre samfunn”. Det kan jeg identifisere meg med.

Jeg merker jeg har litt lyst til å lese Pinks bok Drive, men om det skyldes innholdet i boken eller Cognitives Medias fascinerende arbeid, er jeg ikke sikker på. Svært vellykket markedsføring er det uansett.

(Via The Social Enterprise).