Viser arkivet for stikkord innovasjon

Foredrag fra NETworked 2013

150 000 ideer og 227 innovasjoner

Jeg har mer eller mindre skrevet ferdig morgendagens foredrag om åpen og nettverksbasert innovasjon. Sjekker Twitter og ser denne fra Alexander Rustad:

“Hvorfor innovasjonskonkurransen din ikke virker”; se det er en påstand jeg kan kjenne igjen. Bloggposten i HBR er poengtert, og jeg setter gjerne to streker under avsnittet:

Innovation is the process of idea management – so, yes, you need great ideas to innovate, but that is only part of it. You also need to be able to select ideas. Once you’ve done that, you need the ability to execute them. While all this is going on, you have to keep people inside your organization enthusiastic about the ideas. And at the end of all of this, you have to get your great new idea to spread. To innovate, you need to be good at all of these things.

Sitatet er nesten en komprimert versjon av foredraget jeg holder på å ferdigstille. Åpen innovasjon! Hurra, med online innovasjonsportaler kan alle bidra med innovasjonsideer! Bare se på MyStarbucksIdea eller Spotify Ideas. I løpet av 5 år har MyStarbucksIdea fått inn over 150 000 ideer. Av disse er 227 ideer implementert. Vi snakker om ideer som gratis wifi og Mocha coconut frappuchino. Klart det er fint å ha tilgang til gratis wifi når man sitter og sipper til innovative kaffedrikker på Majorstuas nye Starbucks-filial.

Men så er ikke alle organisasjoner Starbucks og Spotify. Kanskje man er en nokså gjennomsnittlig norsk kommune. Masse innovasjonspotensial og brukersentrering er pålagt for en rekke offentlige tjenester. Kommunen setter i gang med ny innovasjonsportal, får inn i underkant av 100 ideer og innser snart at innovasjonsportalen ikke er selvdreven. Ideer må vurderes, de som har bidratt må få ordentlige tilbakemeldinger, og, ikke minst, noen må jobbe med å videreutvikle og implementere ideer som vurderes som gode nok. Hvem er disse noen? Har de tid til å jobbe med ideene? Hvem vurderer ideene? På hvilket grunnlag? Hvordan forvaltes ideene? Selve idegenereringen utgjør en forsvinnende liten del av en innovasjonsprosess!

Det er litt frustrerende å forske på hypede samtidisfenomener, så lett å bli desillusjonert. Jeg tror ikke nettbasert åpen innovasjon er en blindgate, men det er kanskje på tide å se lenger enn idégenereringen?

Illustrasjonen er en oppsummering av en workshop blant partnerne i NETworked Power.

NETworked-seminar 2010

Sosial programvare skaper nye muligheter for samarbeid og innovasjon i private og offentlige virksomheter og organisasjoner. Under NETworked-seminaret 2010 diskuterer vi hvordan kreative mennesker og sosial teknologi endrer organisasjons- og arbeidsliv, innovasjonsprosesser, politikk og kundekontakt.

Seminaret arrangeres 10. november i Oslo. Hold av datoen. Informasjon om pris og sted, samt lenke til påmelding vil bli publisert i løpet av kort tid. Programmet vil bli fylt ut med mer informasjon, men foreløpig har vi snekret sammen følgende (med forbehold om endringer):

Capturing the value of networked individuals
Professor William Dutton, director of Oxford Internet Institute

Involving users in innovation
Pirjo Näkki, research scientist at VTT, Finland

Knowledge management and sharing: the use of social software in a knowledge enterprise
Elise Bruchet, Knowledge management manager at Devoteam daVinci

Velgerkontakt og velgerinnflytelse? Sosiale medier og partipolitikk
Pia Guldbrandsen, Kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet

Sosiale medier, kundekontakt og innovasjon: forventninger og erfaringer
Øyvind Vederhus, Kommunikasjonssjef i NetCom

Fra My Starbucks Idea til Seniornett: finnes det allmenngyldige sannheter om sosiale mediers innovasjonspotensial?
Marika Lüders, forsker ved SINTEF IKT

Konferanse: Participatory Innovation Conference 2011

Den 14-16 januar 2011 blir konferansen Participatory Innovation Conference arrangert i Sønderborg, Danmark. Tematikken er hvordan personer utenfor en organisasjon kan bidra i innovasjon. De som ønsker å bidra med faglige innlegg må gjennom en 2-trinns prosess. Første frist er 27 august. For mer informasjon se: PINC2011

Dugnad eller kommersiell utbytting?

Deltar vi i web 2.0 tjenester for å hjelpe andre eller for å hjelpe oss selv? Hva er egentlig driverne til deltakelse?

Har du lest Tapscott og Williams Wikinomics har du kanskje stusset over hvordan forfatterne presenterer wikinomics som det eneste gyldige økonomisk paradigmet i nærmeste fremtid: ‘Harness the new collaboration or perish’ (Tapscott and Williams, 2006: 13). Generaliseringsnivået er spesielt: når Wikipedia, YouTube og Amazon (med brukerskapte leseranmeldelser) har kommersiell suksess basert på gratis brukerskapt innhold, kan selvfølgelig også din bedrift oppnå suksess ved å outsource arbeid. La kundene skape det kundene vil ha! Så latterlig enkelt!

Wikinomics og We Think (tidligere omtalt) er kun to av svært mange bøker og publikasjoner som forteller oss om dette paradigmeskiftet, og det på en svært underholdende og overbevisende måte (i februar 2008 skrev jeg forøvrig en DN-kronikk om web 2.0 som forretningsmodell). De nederlandske medieviterne José Van Dijck og David Nieborg har sett nærmere på retorikken for å avdekke ideologien bak diskursen som preger web 2.0 forretningslitteratur (Wikinomics and its dicontents: a critical analysis of web 2.0 business manifestos). Jeg skal ikke oppsummere artikkelen, men forfatterne har et par poenger det kan være interessant å diskutere. De trekker frem to påstander som det sjelden stilles spørsmål ved. Disse påstandene er helt sentrale fordi de fungerer som premisser for hele wikinomics-tankegangen.

1. Alle brukere er like kreative: det synes å være en absolutt tro på nettverksinnovasjon og på at kunder/brukere er villige til å ofre sin fritid for å være med på å skape og videreutivkle kommersielle tjenester og produkter.

Jeg tror Van Dijck og Nieborg overdriver web 2.0-feltets tro på brukernes villighet til å dele av sin tid og kreativitet. Men artikkelforfatterne har i det minste et poeng. At kun en forsvinnende liten del av brukerne skaper innhold på Wikipedia er ikke noe problem for Wikipedia. Men den samme aktiv til passiv bruker-ratioen er et problem for mindre aktører.

2. Sidestilling av folk (commons) og kommers: Fra et neo-marxistisk perspektiv er kombinasjonen av kapital-intensiv profittorientert industri/næringsliv med arbeidsintensiv, non-profit produksjon probleamtisk i seg selv. Men uavhengig av politisk og faglig ståsted er det verdt å stoppe opp: for det første synes det som om det ikke er noen forskjell mellom non-profit og profit virksomhet. For det andre er det for lite fokus på hvor den reelle verdiskapningen skjer i mange kommersielle sosiale medier: Det brukerskapte innholdet er ikke hovedproduktet til tjenester som Facebook, men snarere middelet for å skape flere klikk og sidevisninger, som igjen er interessant for målrettet annonsering, markedsføring og salg (se for øvrig "rapporten ":http://www.sintef.no/Presserom/Forskningsaktuelt/Svekket-personvern-gjennom-Facebook/ "Petter ":http://origo.no/-/user/show/45864_petter-bae-brandtzaeg og jeg har skrevet om personvern og Facebook).

Jeg er overbevist om at bøker som Wikinomics og We Think har noe for seg og beskriver en reell utvikling, men de tilbyr ingen fiks ferdige løsninger.

Hva er det for eksempel som motiverer til deltakelse? Det er sjelden “the common good”, men snarere noe knyttet til den enkelte: interesser, eller noe som berører hverdagen. Vi deltar først og fremst fordi vi får noe igjen for det selv. Deretter er det supert om det i tillegg har verdi for andre. Even la inn alle barnehager i Gamle Oslo i Google Maps fordi han trengte det selv. Nå finnes Oslos barnehager i Google Maps.

• Healthcare Transformation Through Innovation and Care Design. By Sam Basta ( Who is? – On Twitter – Email) Home – Linkedin Group – Index – Top 5 Posts as of 1/17/10 • www.sambasta.com

Hva er innovasjon?

I NETworked POWER skal vi videreutvikle innovasjonsteori. Det første vi skal gjøre er å kartlegge hva som er rådende oppfatning om innovasjon både akademisk og i industri. Hvem er de store tenkerne på dette området? Hva er innovasjon, hvordan skaper vi de gode innovasjonsprosessene og hvordan kan vi si at innovasjon er oppnådd? Send oss innspill og kommentarer.

• Nizar Becheikh, Réjean Landry, and Nabil Amara What is innovation and what determines its development in manufacturing firms? The literature on the topic has evolved exponentially during the last decades. However, the divergence of the research results makes it so that the innovation process is still poorly understood. Relying on a systematic review of empirical studies published between 1993 and 2003, this article propose and discuss a framework which brings together a set of variables related to the innovation process and the internal and contextual factors driving it. The ensuing results highlight several avenues which would help managers and policy makers to better foster innovation and researchers to better channel their efforts in studying the phenomenon. • www.sciencedirect.com