Viser arkivet for stikkord idepoliklinikken

Hjelp oss å evaluere Idepoliklinikken.no

Oslo Universitetssykehus har lansert idepoliklinikken.no som en tjeneste der ansatte, pasienter og pårørende kan gi innspill på hvordan Oslo Universitetssykehus kan bli bedre. Tjenesten utvikles av NETworked Power-partner Induct Software. SINTEF skal nå evaluere brukervennligheten og brukeropplevelsen ved tjenesten.

Send en e-post til marika.luders@sintef.no hvis du har lyst til å delta i en gruppebasert evaluering av idepoliklinikken.no. Deltakere mottar et unversal presentkort til en verdi av 500 kroner. Deltakelse i studien krever ingen forberedelser fra din side og heller ikke inngående kjennskap til idepoliklinikken.no. Du trenger heller ikke vite noen ting om å evaluere nettsider for å delta. Det er tjenesten vi evaluerer og ikke deltakernes kunnskap og kompetanse.

Brukerevalueringen vil bli gjennomført som en gruppebasert gjennomgang av tjenesten: det innebærer at jeg går gjennom funksjonalitet i idepoliklinikken.no, og deltakerne i gruppen (4-5 personer per gruppe) kommenterer og diskuterer opplevde problemer med tjenesten. Gruppesesjonen vil vare omtrent 75 minutter og gjennomføres i SINTEFs lokaler i Oslo (Forskningveien 1, rett ved Rikshospitalet) i løpet av juni. Jeg avtaler presist tidspunkt med de som tar kontakt.

Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning og følger deres krav til konfidensialitet, oppbevaring og behandling av data.