Viser arkivet for stikkord idemyldring

Dell IdeaStorm: fra idé til virkelighet?

Har populariteten til brukerinitierte produkt- og tjenesteideer noe å si for om organisasjoner beslutter å implemetere ideene? Ikke nødvendigvis.

Mange kjenner Dells IdeaStorm-prosjekt: idémyldringstjenesten der kunder oppfordres til å dele ideer for hvordan Dell tjenester og produkter kan forbedres. Har du en god idé for viderutvikling kan du publisere den her. Du kan også stemme tidligere forslag opp eller ned, og du kan selvfølgelig fortelle hva du synes om de ulike forslagene. Tjenesten trekkes ofte frem som et best-practice eksempel: Dell har lykkes i å skape engasjement, og siden lanseringen av tjenesten har det kommet inn over 12 000 ideer. Kommentarer og avstemmingssystemet brukes flittig, og Dell har dermed tilgang til en pool over de mest populære ideene til enhver tid.

Av over 12 000 ideer har Dell implementert 355. Kontrasten mellom postede og implementerte ideer antyder viktige utfordringer i forhold til å involvere brukere i innovasjonsprosesser. Selvfølgelig kan ikke Dell implementere alle ideer som foreslås. Men hvordan opprettholder man kundenes motivasjon til å bidra når kun en bitteliten andel forslag faktisk blir virkelighet? Og hvilke typer ideer blir egentlig implementert?

Du antar sannsynligvis at en organisasjon vil adoptere de mest populære ideene? Dette var også en av tre hypoteser som Paul Di Gangi og Molly Wasko testet i forbindelse med IdeasStorm (link til artikkel). De to andre hypotesene var at “organisasjoner adopterer bruker-innovasjoner som oppfattes å tilby den største relative fordelen”; og at “organisasjoner adopterer bruker-innovasjoner som oppfattes å være kompatible med eksisterende produkter og tjenester”.

Ingen av hypotesene ble støttet av Di Gangi og Waskos tester.

Men hva er i så tilfelle utslagsgivende for hvorvidt en idé blir implementert?

Di Gangi og Wasko gjennomførte i tillegg en kvalitativ studie der de undersøkte hvorvidt ideens kompleksitet hadde noe å si på beslutningen om å implementere den. Dette gjorde de ved å sammenligne den mest populære ideen som har blitt implementert (pre-installert Linux) og den mest populære ideen som ikke er implementert (pre-installert Open Office). Di Gangi og Wasko hevder at analysen viser at Dell er avhengig av hjelp utover kun enkle avstemminger. Der Open Office-forslaget preges av krangler (flaming) og liten grad av videreutvikling av ideen i kommentarene, er Linux-forslaget mye mer konstruktivt debattert blant brukerne. Brukerne opptrådte som en samlet pressgruppe overfor Dell, men kom samtidig med forslag som gjorde det mulig å implementere ideen.

Det er ikke sikkert at erfaringene fra Dell har generell gyldighet for alle aktører og organisasjoner. For mindre aktører vil dessuten ikke et overveldende antall ideer være noe problem. Utfordringen vil snarere være å skape engasjement overhodet. Når man leser om åpne innovasjonsprosesser og om å involvere brukerne, er det lett å generalisere ut fra noen få suksesshistorier. Men selv ikke best practice eksempler som Dell IdeaStorm er ukompliserte eller entydige.