Viser arkivet for stikkord historie

Nettverk for samarbeid og nyskaping

I 1981 ble Norges første vertsmaskin (digital PDP 11/23) koblet opp mot ARPANET, forløperen til dagens globale Internett. Hastigheten var 9600 bit per sekund. NORSAR på Kjeller ble riktignok tilknyttet ARPANET via satelitt allerede i 1973, men en svært begrenset båndbredde på 9,6 bit per sekund gjorde nytten nokså begrenset.

På begynnelsen av 1980-tallet var Internett fortsatt et arbeidsverktøy og en hobby for supergeeks. Slik er det ikke lenger. Samtidens samtaler om nettet og nettverksteknologiens potensial for fornying og fremgang kjenner knapt grenser. Optimismen handler ikke egentlig om maskiner og hard teknologi, men om mennesker og samarbeid. Jo mer vi er sammen, jo smartere vi blir? I NETworked POWER tror vi dette er sant, men vi tror ikke fordelene kommer av seg selv. Derfor vil vi i årene frem til 2013 arbeide for å forstå hvordan sosiale medier kan bidra til å demokratisere samfunnet, samt understøtte nyskaping i så vel offentlige som private organisasjoner.