Viser arkivet for stikkord digitaleskiller

Hvorfor seniorer ikke bruker sosiale medier

I NETworked Power har vi gjennomført en undersøkelse blant Seniornetts medlemmer der hensikten har vært å undersøke brukesmønstre for sosiale medier. De 899 respondentene i studien er på ingen måte representative for seniorer i Norge, men resultatene kan likevel brukes til å si noe om forskjeller mellom brukere og ikke-brukere av sosiale medier.

Den endelige rapporten vil bli publisert i løpet av mars, men jeg tenkte det kunne være interessant å presentere hva som er typisk for ikke-brukere. Respondentene svarte på hvorfor de eventuelt ikke bruker sosiale medier: Manglende interesse, manglende behov, manglende kunnskap og kompetanse og mangel på tid gikk igjen når seniorene skulle forklare hvorfor de ikke bruker sosiale medier. Men dette spørsmålet var åpent (det vil si respondentene formulerte selv svarene), og en analyse av de fullstendige svarene antyder tre hovedgrupper av ikke brukere: (1) seniorer som er kritiske til sosiale medier; (2) seniorer som ikke opplever sosiale medier som relevante; og (3) seniorer som gjerne vil bruke sosiale medier, men som ikke opplever at de har kompetanse til det.

Les mer…