Viser arkivet for stikkord deltakerkultur

• En kritisk diskusjon av web2.0 forretningsmodeller. Forfattere: Jose Van Dijck og David Nieborg. Artikkelen er publisert i New Media & Society og derfor ikke helt tilgengelig for andre. Jeg kommer til å lese den og oppsummere hovedpunktene. ‘Collaborative culture’, ‘mass creativity’ and ‘co-creation’ appear to be contagious buzzwords that are rapidly infecting economic and cultural discourse on Web 2.0. Allegedly, peer production models will replace opaque, top-down business models, yielding to transparent, democratic structures where power is in the shared hands of responsible companies and skilled, qualified users. Manifestos such as Wikinomics (Tapscott and Williams, 2006) and ‘We-Think’ (Leadbeater, 2007) argue collective culture to be the basis for digital commerce. This article analyzes the assumptions behind this Web 2.0 newspeak and unravels how business gurus try to argue the universal benefits of a democratized and collectivist digital space. They implicitly endorse a notion of public collectivism that functions entirely inside commodity culture. The logic of Wikinomics and ‘We-Think’ urgently begs for deconstruction, especially since it is increasingly steering mainstream cultural theory on digital culture. • nms.sagepub.com

Masse-innovasjonenes århundre?

Charles Leadbeater er en av flere som snakker og skriver varmt om fornyingspotentisalet som oppstår når nettverksteknologi og deltakerkulturen møtes. Sjekk for eksempel ut videoen We think, som oppsummerer hovedideene i boken med samme navn.

Hovedbudskapet i We Think er hvordan nettverkskulturen endrer verden og skaper nye muligheter for kreativitet og innovasjon. For hverken kreativitet eller innovasjon er resultater av at enkeltindividers isolerte arbeid. Alt vi tenker og tror henger sammen med hva andre mennesker tenker og tror. Samtidig erkjenner Leadbeaeter at denne utivklingen er knyttet til en rekke utfordringer. Utfordringene handler blant annet om personvern, fungerende forretningsmodeller, og informasjonens pålitelighet.

I NETworked POWER vil mye av oppmerksomheten være rettet mot utfordringene, og ikke minst, å utvikle kunnskap om hvordan nye samarbeidsverktøy bør tas i bruk.