Viser arkivet for stikkord phd

Phd-utlysning: Sosiale medier for innovasjon

(Dette er en foreløpig utlysning – det kan komme mindre endringer, men en ting er sikkert: PhD-prosjekt blir det).

Handelshøyskolen BI og SINTEF IKT søker stipendiat til prosjektet ”NETworked POWER. Innovation by social software”

Handelshøyskolen BI er en internasjonalt ledende handelshøyskole med høy forskningsproduksjon, internasjonalt nettverk, 18000 studenter og undervisningsprogrammer på alle nivåer.

SINTEF IKT er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt som leverer forskningsbasert kompetanse, tjenester og produkter.

NetPower er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Devoteam daVinci, Innoco, Induct, Bengler, Seniornett, Det norske arbeiderpartiet, Handelshøyskolen BI (v/Institutt for Strategi og logistikk) og SINTEF IKT. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd. NetPower har avsatt midler til et PhD-prosjekt, og vi søker derfor etter en doktorgradsstudent. Stillingen går over fire år, og inkluderer gjennomføring av doktorgradskurs og et år med undervisningsplikt på BI. Søkning skjer til BIs doktorgradsprogram parallelt med søknad om stilling som stipend.

Utviklingen av sosiale medier de siste årene innebærer nye utfordringer og muligheter på mikro og makronivå i samfunnet. Vi ser fremveksten av en stadig sterkere delingskultur og utveksling av kunnskap og erfaring gjennom nye nettverksløsninger. Denne bakgrunnen danner grunnlaget for målsetningen i NetPower: å skape sosial programvare for innovasjon med fokus på næringslivet og frivillige organisasjoner. I NetPower skaper Induct løsninger for Devoteam daVinci og Innoco, mens Bengler skaper løsninger for Seniornett og Arbeiderpartiet.

Stipendiatens forskningsfokus vil primært være på sosiale mediers innovasjonspotensial for næringslivet. Forskningsarbeidet innebærer blant annet: 1) Å identifisere og analysere krav og behov. 2) Å finne løsninger på utfordringer knyttet til bred deltakelse, personvern og sikkerhet. 3) Å brukerteste/evaluere og analysere løsninger. 4) Å utvikle ny kunnskap om hvordan sosial programvare bør tas i bruk i ulike organisasjonskulturer. 5) Å videreutvikle teori i forhold til sosiale medier og innovasjon.

Arbeidssted for stillingen er ved Institutt for strategi og logistikk, BI, i Oslo.

Faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Universitetsutdanning på Master/hovedfagsnivå (kvalifisert til BIs doktorgradsprogram)
Relevant arbeidserfaring er ønskelig.
Gode norskkunnskaper (for innsamling og analyse av kvalitative data).

Doktorgradsprosjektet spiller en sentral rolle i NetPower. Det er i doktorgradsprosjektet mesteparten av arbeidet i forhold til åpne innovasjonsprosesser og verdien av sosial programvare i næringslivet vil bli utført. Stillingen innebærer evnen til å initiere og følge opp relevante forskningsoppgaver i nær kontakt med prosjektpartnere Devoteam daVinci, Innoco og utvikleren Induct. Resultatene skal primært være av akademisk verdi, men også av konkret nytte for disse partnerne. Du må være fortrolig med å publisere på engelsk og kunne levere innen tidsfrister.

Vi tilbyr:

Du vil bli en del av to sterke forskningsmiljøer. Som doktorgradsstipendiat blir du en del av Senter for Teknologistrategi, et forskningssenter som fokuserer på sammenhengen mellom teknologiutvikling (særlig software) og hvordan endringer i teknologi påvirker bedrifters strategiske muligheter og prosesser. Senter for teknologistrategi har for tiden to doktorgradskandidater tilknyttet. Senteret er en del av Institutt for strategi og logistikk, som for tiden har ca. 20 stipendiater og 35 faglig ansatte. Du vil gjennomføre Bis doktorgradsprogram med fagretning strategi eller innovasjon.

Som prosjektmedarbeider i NetPower, vil du i tillegg samarbeide tett med HCI forskningsgruppen på avdeling for Samvirkende og tiltrodde systemer ved SINTEF i Oslo. Dette er landets ledende miljø blant annet på forskning om sosiale medier.

Du vil få gode utviklingsmuligheter, fleksibel arbeidstid, og lønn i forhold til Forskningsrådets satser for stipendiater.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Espen Andersen (self@espen.com, telefon: +47 4641 0452) eller Asbjørn Følstad (asf@sintef.no, telefon +47 2206 7515). Send kortfattet søknad, CV (med publikasjoner), vitnemål og evt. uttalelser/attester. Hovedfags/masteroppgave eller evt. andre vitenskapelige arbeider (maks 3) legges ved søknaden. Kvinner oppfordres til å søke.