Lene Pettersen sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.

 • Harnessing the power of participation to encourage sustainable food cultures — Jaz Choi sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
 • Hvordan lykkes i demokrati 2.0 verden? — Marika Lüders sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
 • Fra skjemamareritt og tungt regelverk til nyttig sjarmoffensiv på Facebook. — Espen Sunde og Kristin Over-Rein sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
 • Kundeservice og tjenesteinnovasjon i DNB med sosiale medier — Nina Hareide Larsen sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
 • Data-visualisering — Even Westvang sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
 • Politisk twitterbruk i Skandinavia og demokratisk betydning — Anders Olof Larsson sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
 • Kan tingenes Internett være sosialt? — Joakim Formo sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
 • Catherine Janson introduserer Pirjo Näkki
 • Elise Bruchets foredrag om Devoteam som enterprise 2.0
 • Esther Buchmann tegner foredrag
 • Adrian Nøttestad forteller om Mitt Arbeiderparti

NETworked 2012 - Små grep og store endringer: hvordan realisere sosiale mediers X-potensial

Litteraturhuset, Amalie Skram. Oslo
24. januar 2012 fra klokken 10.00-16.00

Begynner du å bli lei av den vanlige messingen/masingen om hvorfor sosiale medier er viktige for virksomheter og organisasjoner som ønsker å ta sine ansatte, kunder og brukergrupper på alvor? Er du mer interessert i hvordan sosiale mediers X-potensial kan realiseres, og hvilke konsekvenser innføring av sosiale medier har for organisasjonskultur, kunnskapsdeling, deltakelse og demokrati?

Under NETworked 2012 vil utvalgte praktikere, eksperter og forskere blant annet fortelle om hvilke grep som må til for å få til de store endringene.

Konferansen arrangeres av SINTEF og Devoteam daVinci i forbindelse med innovasjonsprosjektet NETworked Power (støttet av Norges Forskningsråd).

Pris inkl. lunsj: 650 kroner
Studentpris: 200 kroner
Faktura ettersendes.

Konferansen er nå fulltegnet og påmelding er ikke lenger mulig. Send en e-post til marika.luders@sintef.no dersom du ønsker å stå på venteliste (hvis noen skulle melde seg av).

Foredragsholdere: Lene Pettersen (doktorgradsstipendiat BI), Marika Lüders (forsker, SINTEF), Espen Sunde og Kristin Over-Rein (Kanalsjef og rådgiver, NAV), Nina Hareide-Larsen (leder for sosiale medier i DNB), Even Westvang (Bengler/Origo), Anders Larsson (doktorgradsstipendiat, Universitetet i Uppsala), Jaz Choi (post-doktor, Queensland University of Technology, Australia), Joakim Formo (seniorforsker ved Ericsson Research).

Hashtag for konferansen: #nwp2012
Klikk her for program

Mitt Arbeiderparti – som informasjonskanal og som sosial arena

Det er mye snakk om at alle former for sosiale medier alltid må handle om dialog og deltakelse. Er det alltid sant?

I vår har Asbjørn Følstad, Marius Rohde Johannessen og undertegnede undersøkt hvordan Arbeiderpartiet best mulig kan engasjere medlemmer og andre interesserte gjennom lokallagssonene på Mitt Arbeiderparti. Asbjørn og jeg intervjuet til sammen 11 medlemmer (kvinner og menn mellom 25 og 72 år), og Marius studerte innholdet som publiseres i utvalgte lokallagssoner.

Mitt Arbeiderparti er bygget opp som et sosialt nettsted med Origo som plattform. Det er derimot ikke den sosiale funksjonaliteten våre informanter trekker frem som viktigst. De understreker derimot at Mitt Arbeiderparti er en kilde til god og relevant informasjon. Mitt Arbeiderparti oppleves som verdifull som oppslagsverk, og informasjonen de finner om Arbeiderpartiets politikk oppleves som en god støtte for politisk engasjement og tenkning. Informantene er selvfølgelig ikke alltid like fornøyde og synes innleggene til tider blir tamme og ensartede. De peker også på en rekke utfordringer i forhold til å holde lokallagssoner oppdaterte. I denne omgangen har vi primært intervjuet Arbeiderpartimedlemmer uten politiske verv, og ingen av de intervjuede har ansvar for å bidra med innhold.

Selvfølgelig ønsker enkelte informanter å delta med kommentarer og egne innlegg, men det er helt åpenbart at informasjonsfunksjonen er den mest sentrale. I likhet med flertallet av brukerne av Mitt Arbeiderparti er de lite aktive. Så hvor blir det av dialogen og deltakelsen? Poenget er at det ikke er noen motsetning mellom å være en informasjonskanal og et sosialt nettsted. I rapporten forsøker vi å forklare hva som kan forklare at aktivitetsnivået er relativt lavt. Årsakene er i stor grad innholdsrelaterte: de vi har intervjuet opplever blant annet at innleggene ikke inviterer til debatt; at terskelen for å kommentere er for høy; at diskusjonene foregår på andre nettsteder; samt uklarhet i forhold til hvor man bør delta og sonenes status som lukkede og åpne.

Det er kanskje ingen stor overraskelse, men like fullt ofte undervurdert i diskusjoner om sosiale medier: (det redasjonelle) innholdet spiller en helt avgjørende rolle.

Du kan laste ned hele rapporten her (pdf).

Hjelp oss å evaluere Idepoliklinikken.no

Oslo Universitetssykehus har lansert idepoliklinikken.no som en tjeneste der ansatte, pasienter og pårørende kan gi innspill på hvordan Oslo Universitetssykehus kan bli bedre. Tjenesten utvikles av NETworked Power-partner Induct Software. SINTEF skal nå evaluere brukervennligheten og brukeropplevelsen ved tjenesten.

Send en e-post til marika.luders@sintef.no hvis du har lyst til å delta i en gruppebasert evaluering av idepoliklinikken.no. Deltakere mottar et unversal presentkort til en verdi av 500 kroner. Deltakelse i studien krever ingen forberedelser fra din side og heller ikke inngående kjennskap til idepoliklinikken.no. Du trenger heller ikke vite noen ting om å evaluere nettsider for å delta. Det er tjenesten vi evaluerer og ikke deltakernes kunnskap og kompetanse.

Brukerevalueringen vil bli gjennomført som en gruppebasert gjennomgang av tjenesten: det innebærer at jeg går gjennom funksjonalitet i idepoliklinikken.no, og deltakerne i gruppen (4-5 personer per gruppe) kommenterer og diskuterer opplevde problemer med tjenesten. Gruppesesjonen vil vare omtrent 75 minutter og gjennomføres i SINTEFs lokaler i Oslo (Forskningveien 1, rett ved Rikshospitalet) i løpet av juni. Jeg avtaler presist tidspunkt med de som tar kontakt.

Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning og følger deres krav til konfidensialitet, oppbevaring og behandling av data.

Hvorfor seniorer ikke bruker sosiale medier

I NETworked Power har vi gjennomført en undersøkelse blant Seniornetts medlemmer der hensikten har vært å undersøke brukesmønstre for sosiale medier. De 899 respondentene i studien er på ingen måte representative for seniorer i Norge, men resultatene kan likevel brukes til å si noe om forskjeller mellom brukere og ikke-brukere av sosiale medier.

Den endelige rapporten vil bli publisert i løpet av mars, men jeg tenkte det kunne være interessant å presentere hva som er typisk for ikke-brukere. Respondentene svarte på hvorfor de eventuelt ikke bruker sosiale medier: Manglende interesse, manglende behov, manglende kunnskap og kompetanse og mangel på tid gikk igjen når seniorene skulle forklare hvorfor de ikke bruker sosiale medier. Men dette spørsmålet var åpent (det vil si respondentene formulerte selv svarene), og en analyse av de fullstendige svarene antyder tre hovedgrupper av ikke brukere: (1) seniorer som er kritiske til sosiale medier; (2) seniorer som ikke opplever sosiale medier som relevante; og (3) seniorer som gjerne vil bruke sosiale medier, men som ikke opplever at de har kompetanse til det.

Les mer…
• Work life is completely changing as social networking and collaboration platforms allow a more human-centric way of organizing work. Yet work design tools, structures, processes, and systems are not evolving as rapidly, and in many cases are simply inadequate to support the new flexible and networked ways of working. Value Networks and the true nature of collaboration meets this challenge head on with a systemic, human-network approach to managing business operations and ecosystems. Value network modeling and analytics provide better support for collaborative, emergent work and complex activities. With examples from everyday work teams through complex large-scale networks, this book simply and coherently lays out the new basics of collaborative work design and value creating networks. It explains the underlying concepts and shows how to map, analyze, and leverage value networks in a way that supports high social values and ethical practices – and achieves fast business results. • www.valuenetworksandcollaboration.com
• Idea Scale er en av av flere idedugnadstjenester på markedet. • ideascale.com