Viser arkivet for januar, 2012

Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon

Nærings- og handelsdepartementet ga i desember ut en håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon. Håndboken er utarbeidet av forskere ved NTNU og IRIS, i samarbeid med NHO og LO, og bygger på intervjuer med ledere, ansatte og tillitsvalgte i norske virksomheter som har lykkes med å involvere sine medarbeidere i nyskaping og forbedring.

Håndboken er særlig interessant for oss i NETworked POWER siden den tar for seg verktøy til bruk i medarbeiderdrevet innovasjon, gruppert i verktøy for idefangst, verktøy for oppfølging av ideer, verktøy for informasjonsdeling, og verktøy for bygging av innovasjonskultur. Håndboken gir et overordnet begrepsapparat for å forstå slike verktøy, og kan derved fungere som en ramme for forskingsfunn i NETworked POWER – der vi etablerer mer detaljert kunnskap om bruk av nettbaserte verktøy for innovasjon.

Håndboken finner du her. Les evt. mer om håndboken på LOs side om saken.

Hvordan lykkes med Enterprise 2.0?

På Networked 2012 holdt Lene Pettersen et glimrende innlegg om hvordan lykkes med Enterprise 2.0.

For de som ikke var tilstede og for de som syntes hun hadde mange gode poenger -

her er manuset hennes

Takk for at du deler Lene!

Lene Pettersen sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.

  • Fra skjemamareritt og tungt regelverk til nyttig sjarmoffensiv på Facebook. — Espen Sunde og Kristin Over-Rein sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
  • Kundeservice og tjenesteinnovasjon i DNB med sosiale medier — Nina Hareide Larsen sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
  • Data-visualisering — Even Westvang sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
  • Politisk twitterbruk i Skandinavia og demokratisk betydning — Anders Olof Larsson sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
  • Kan tingenes Internett være sosialt? — Joakim Formo sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
  • Harnessing the power of participation to encourage sustainable food cultures — Jaz Choi sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.
  • Hvordan lykkes i demokrati 2.0 verden? — Marika Lüders sitt foredrag. Visualisert av Esther Buchmann.