Om NETworked Power

Kollektiv intelligens, åpen innovasjon, web2.0, deltakersamfunnet og demokrati? I hvilken grad kan vi utvikle sosiale medier og programvare som understøtter en utvikling i tråd med hypen rundt web2.0-teknologier?

Forskningsprosjektet NETworked POWER er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd. Målsetningen med prosjektet er å skape sosiale verktøy som fremmer innovasjon i ulike typer organisasjoner, samt å utvikle kunnskap og kompetanse om hvordan slike verktøy bør tas i bruk.

Prosjektet er ledet av Devoteam daVinci og SINTEF. Øvrige partnere er Bengler, Arbeiderpartiet, Seniornett, Induct Software og BI.

NETworked POWERs prosjektbeskrivelse (utdrag) finner du her

Vist 1110 ganger.