Publikasjoner

Her finner du en oversikt over artikler, rapporter (åpne), foredrag og masteroppgaver fra NETworked Power.

Publikasjoner og åpne rapporter

Johannessen, M.R. & Følstad, A. (2014). Political Social Media Sites as Public Sphere: A Case Study of the Norwegian Labour Party in Communications of the Association for Information Systems. Full paper also available at Academia.edu

Lüders, M., Følstad, A. & Waldal, E. (forthcoming). Expectations and experiences with MyLabourParty: From right to know to right to participate? in Journal of Computer-Mediated Communication.

Følstad, A. & Lüders, M. (2013). Online political debate: Motivating factors and impact on political engagement. In the proceedings of the IFIP ePart 2013 conference, Koblenz

Lüders, Marika (2013) Networking and Notworking in social intranets: User-Archetypes and Participatory Divides, First Monday, 18 (8).

Pettersen, Lene (2013) “Video blogging ethnographic notes from the field”, Popular Anthropology Magazine, Vol 4. No. 1 (June). Last ned artikkel

Pettersen, L. (2012). ”The Echoing Paradox in SNS”, in Følstad, A. (Ed.) Innovations through social media. ISM 2012 workshop proceedings. Akademika Forlag. S. 7-15. Last ned artikkel

Lüders, M. (2012). “Organizational requirements in open service innovation” in Følstad, A. (Ed.) Innovations through social media. ISM 2012 workshop proceedings. Akademika Forlag. S. 41-49. Last ned artikkel.

Boska, K. & Lüders, M. (2012). “Innovation through Opera Software’s MyOpera community” in Følstad, A. (Ed.) Innovations through social media. ISM 2012 workshop proceedings. Akademika Forlag. S. 98-103. Last ned artikkel

Pettersen, Lene (2012) “Enterprise 2.0: Sosialt tøv på jobben eller strategisk kunnskapsforvaltning?”, Sosiale medier fra innsiden og ut, Kommuneforlaget, Brønn, Dalen, Furuly Eriksen m.fl., 29-55.

Pettersen, Lene (2012) "Arbeid i morgendagens virksomhet. Hype eller realitet? ", Sosiale medier fra innsiden og ut, Kommuneforlaget, Brønn, Dalen, Furuly Eriksen m.fl., 29-55.

Pettersen, L & Brandtzæg, P. (2012) Privacy Challenges in Enterprise 2.0. Paper presented at I.R.13. Last ned artikkel" (pdf).

Brandtzæg, Petter Bae (2012) Social Networking Sites: Their Users and Social Implications – A Longitudinal Study, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 17 (4), 1467-488.

Lüders, M. (2011). Seniorer og sosiale medier, SINTEF-rapport, ISBN-nummer 978-82-14-04976-3. Last ned rapport.

Følstad, A., Lüders, M. & Johannessen, M. R. (2011). Engasjement på Mitt Arbeiderparti. SINTEF-rapport, ISBN-nummer 978-82-14-04983-1. Last ned rapport.

Lüders, M. (2011). Why and how online sociability became part and parcel of teenage life i Consalvo, Mia & Ess, Charles (Red.) The Handbook of Internet Studies. Oxford: Wiley-Blackwell. Artikkelen finner du her.

Lüders, M., Prøitz, L. og Rasmussen, T. (2010). Emerging personal media genres i New Media and Society, 12(6): 947-963. Artikkelen finner du her

Følstad, A., Lüders, Marika (2010). NETPOWER: Deltagernes erfaring med Mitt Arbeiderparti. Resultater fra spørreskjemaundersøkelse, SINTEF rapport A15707

Følstad, A. (2010). NETPOWER: Erfaringer med Mitt Arbeiderparti etter valgkampen 2009. SINTEF-rapport, ISBN-nummer: 978-82-14-04472-0. Last ned rapport.


Master-oppgaver
Johansen, Gunn Kristin Breien (2012). Mobile Ideagoras. Brukermedvirket Helseinnovasjon på Smarttelefoner, Masteroppgave i Informatikk: Design, bruk & interaksjon, ved Institutt for Informatikk, UiO, Oslo.

Buchanan, Sindre (2012). Advocacy 2.0: Political mobilization by advocacy groups in Norway. Masteroppgave leve i Informatikk, UiO, Oslo.

Waldal, E. (2010). Åpenhet i politiske prosesser gjennom sosiale medier – en casestudie av Mitt Arbeiderparti, Masteroppgave i medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Last ned oppgaven.

Boska, K.C. (2010). Users and MyOpera – Opera’s use of social media as tools in technology development, Masteroppgave, Centre for technology, innovation and culture. Universitetet i Oslo/Aarhus Universitet. Last ned oppgaven.


Utvalg av presentasjoner og foredrag

24. april, 2013, Lüders, M. “Open service innovation. Innovation through open innovation systems”. Institutt for strategi og ledelse, NHH, Bergen

13. februar, 2013, Følstad, A. Hva vil det si at tjenester er brukervennlige og hvordan kan vi få det til? eForvaltningskonferansen, Oslo konferansesenter.

7. februar, 2013, Lüders, M. " Sosiale medier og enkeltindividet – konfidensialitet, anonymisering og rekonstruering av nettpraksiser". Konferanse: Internettforskning: etikk, jus, forskererfaringer. Bergen.

5-6. februar, 2013. Følstad, A. (2013). Social media in public sector innovation. Paper presented at the 10th Scandinavian workshop on e-Government

3.desember 2012, Pettersen, L. ” The Echoing Paradox in SNS”, ISM2012: Innovation Through Social Media – International Workshop, Sintef, Oslo

3.desember 2012, Lüders, M. ” Organizational requirements in open service innovation”, ISM2012: Innovation Through Social Media – International Workshop, Sintef, Oslo

22. november 2012, Pettersen, Lene, ”Den samhandlende arbeidsplassen – en utopi?”, key note: CIO Forum Computerworld Samhandling/SharePoint 2012

19. november 2012, Lüders, Marika, " Internet Research Ethics: Notes from the Field", Workshop: Ethical Internet Research: Challenges and (re)solutions, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, Oslo.

31. oktober 2012, Lüders, Marika, “Networking and notworking with SBS: User-archetypes and participatory divides”, Forelesning Master of Management – Digital Kommunikasjonsledelse, Handelshøyskolen BI, Oslo

29. oktober 2012, Pettersen , Lene “Kunnskapsdeling som strategi”, Forelesning Master of Management – Digital Kommunikasjonsledelse, Handelshøyskolen BI, Oslo

29. oktober 2012, Pettersen , Lene “Presentasjon av egne funn”, Forelesning Master of Management – Digital Kommunikasjonsledelse, Handelshøyskolen BI, Oslo

20. oktober 2012, Pettersen, Lene, ”Privacy challenges in Enteprise 2.0”, Presentasjon på 13th Annual International and Interdisciplinary Conference of the Association of Internet Researchers (AoIR), University of Salford, Manchester, UK

August, Pettersen, Lene, ”Når sosiale medier blir en del av den interne kommunikasjonen i virksomheten; hype eller realitet?”, foredrag Executive Master of Management, Handelshøyskolen BI, Oslo.

27. september, 2012. Følstad, A. ‘Sosiale medier som kilde til innovasjon og nyskaping i offentlig sektor’, NTNU-kurs: Master of management, Sosiale medier i offentlig sektor, Rica Victoria Hotell, Oslo

13. juni 2012, Kim Hamli, “Innovasjon og samhandling”, Foredrag under Arendalskonferansen, Arendal.

April 2012, Pettersen, Lene, ”Sosial Teknologi som Samhandlingsverktøy”, Nærings- og Handelsdepartementet, Oslo

April, 2012, Pettersen, Lene ”Antropolog i Teknologiland”, Sosialantropologenes Alumniforening, UiO, Oslo

April, 2012, Pettersen, Lene., ”Å arbeide sammen elektronisk – nyttig eller merarbeid?”, Nærings- og Handelsdepartementet, Partnerforum, Oslo

8. februar 2012, Lüders, Marika, “Internett = Mer makt til folket?”, Forum for forskning og forvaltning: Oppgradert til Offentlig 2.0, Litteraturhuset, Oslo.

14. november 2011, Asbjørn Følstad, ”Byråkratrollen i endring: Konsekvenser for DFØ og difi”. DFØ og difi partnerseminar: Digitalisering som verktøy for samhandling med forvaltningen, difi, Oslo.

10-11. november 2011, Marika Lüders, “Social media – the next five years: Innovation, collaboration and knowledge sharing.” The social media and information practices workshop. The Swedish School of Library and Information Scienes, Borås.

6. november 2011, Bjørn Tore Hansen, ”Internett og sånn”. Handel og Kontor Ungdom, Gardermoen.

28. oktober, 2011 Lene Pettersen og Johannes Brinkmann, presentasjon av abstract ‘Enterprise 2.0 in a Business Ethical Perspective’, på 18th Annual International Business Ethics Conference, New York

27. oktober 2011, Marika Lüders, “Digitale skiller og politisk deltagelse-
Økt engasjement gjennom sosiale medier?”, Medietilsynets Mediekonferanse, Quality Hotel, Fredrikstad. Video.

20. oktober 2011, Marika Lüders. Paneldeltakelse om Internett og demokrati, Norsk Telemuseum, Oslo.

26. september 2011, Lene Pettersen og Marika Lüders, “Sosial programvare = Samarbeid + X”. Kunnskapstinget, arrangert av Dataforeningen, Oslo. Presentasjon

22. september 2011, Lene Pettersen ”En ettermiddagsvekker om potensialet til sosiale medier for intern samhandling og kunnskapsstrategi”, Fornebu Consulting

21. september 2011, Asbjørn Følstad, ”Sosiale medier i offentlig sektor”. Høgskolen Stord / Haugesund seminar: Bruken av sosiale medier, Høgskolen i Haugesund, Haugesund.

8. september 2011, Lene Pettersen, ”Under hvilke forutsetninger vil bruk av sosial programvare ha en positiv effekt for bedriftene?” Markedsføringsforeningen i Kristiansand

2. september 2011, Marika Lüders og Asbjørn Følstad, “Political communication revitalized? Experiences from MyLabourParty”, Transforming Audiences 3, University of Westminster, London. Presentasjon

2. september 2011, Pia Gulbrandsen, “Political parties and Technology: This is How We are Using the Communication Tools”. Nordic Techpolitics, Litteraturhuset, Oslo

30. august, 2011, Bente Kalsnes, " Sosiale medier og tragedier. 11/09 vs. 22/07?", A-pressen, Gjøvik

3. august, 2011, Bente Kalsnes, "Sosiale medier og tragedier. 11/09 vs. 22/07. Social Summer, Oslo.

25. mai 2011, Asbjørn Følstad, ”Byråkratrollen i endring”. Del og delta, konferanse om sosiale medier, arrangert av Difi, Oslo Plaza. Presentasjon

4. mai 2011, Marika Lüders, ”Sosiale medier: Nye arbeidsmønstre og sikkerhetsutfordringer.” Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Stavern: Justissektorens kurs- og øvingssenter.

14. februar 2011, Marika Lüders, ”Fremtidens teknologier, samhandlingsmønstre og personvernsutfordringer”. Oslo: Datatilsynet. Presentasjon

6. februar 2011, Marika Lüders, ”Digital mobbing: skal vi skylde på teknologien eller menneskene? Redd Barnas fagdag om Digital mobbing under Frivillige-helgen. Oslo: Redd Barna

10. november 2010, Bruchet, Elise, Knowledge management and sharing: the use of social software in a knowledge enterprise, NETworked 2010, Kanonhallen, Oslo. Presentasjon

10. november 2010, Nøttestad, Adrian, Velgerkontakt og velgerinnflytelse? Sosiale medier, partipolitikk og demokrati, NETworked 2010, Kanonhallen, Oslo. Presentasjon

10. november 2010, Schei, M. og Følstad, A. Nytenking og nyskaping gjennom sosial programvare. EDOK 2010, Rica Park Hotel, Sandefjord.

9. november 2010, Lüders, M. Sosiale medier: Nye arbeidsmønstre og sikkerhetsutfordringer. Nasjonal Sikkerhetsmyndighets Sikkerhetskonferanse, Oslo Kongress-senter. Presentasjon

2. november, 2010, Lüders, M. Social software for collaboration and innovation purposes: Assumptions versus experiences, VERDICT conference, Oslo. Presentasjon

22. oktober, 2010, Følstad, A. Arbeiderpartiets bruk av sosiale medier. Organisasjonssosiologenes høstkonferanse 2010, Holmsbu bad.

22. oktober 2010: Lüders, M. Facilitating participation and innovation through social media. Internet Research Conference 11.0. 21-23. Oktober. Göteborg

13. oktober 2010, Følstad, A. Sosiale medier, introduksjon og bruk. Samskipnadsmøte, Studentsamskipnaden, Høyskolen i Oslo (HiO).

5. oktober 2010, Pettersen, L, Can social media make more democracy for everybody?, Personal Democracy Forum Europe, University of Barcelona, Barecelona.

4. oktober 2010, Johansen, A.M., Knowledge Federation, Dubrovnic – Kroatia

28. september 2010, Berman, T. og Følstad, A. Nytenking og nyskaping gjennom sosial programvare. Kunnskapstinget 2010, Hotel Bristol, Oslo.

6. og 27. september 2010: Lüders, M. Web2.0: en kommunikasjons og innovasjonsrevolusjon? Visma Enterprise brukerforum/Visma fagsystemer brukerforum, Rica Maritim Hotell, Haugesund.

22. september 2010, Følstad, A. Bedre offentlige tjenester ved å engasjere brukerne i sosiale medier, Miniseminar, Bufdirkonferansen, Oslo Kongressenter.

15. september 2010, Følstad, A. Framtidens kunnskapsformidling og nettløsninger. SINTEF byggforsk avdelingsseminar, Quality Spa & Resort Son.

19. august 2010, Følstad, A. Hva bør vi bruke sosiale medier til?, Skatteetaten, Kanalstrategi for Skatteetaten – Workshop, Oslo.

1.juni 2010, Bente Kalsnes, Social media and local journalism, Stockholm, wan-ifra.org

20. mai 2010: Berman, T. og Følstad, A. ’Nytenking og nyskaping gjennom sosiale medier’, SuperLeoNerdo fagseminar, Devoteam daVinci, Oslo.

4. mai 2010: Følstad, A. ’Hva er egentlig sosiale medier?’ Fylkesmennenes informasjonsforum, Hotell Norge, Kristiansand.

26. april 2010: Følstad, A. ’Nytenking og nyskaping gjennom sosiale medier’, internseminar, Skatteetaten, Oslo.

21. april 2010: Lüders, M. ’Nettmedierte liv: Sosiale muligheter og personvernsmessige utfordringer’. Sunnaas Sykehus, Nesodden.

17. april 2010, Bente Kalsnes, Sosiale medier og lokaljournalistikk, Landlaget for lokalavisers landsmøte, Trondheim

15. april 2010, Bente Kalsnes, Social media and local journalism, Re:publica (konferanse i Berlin)

14. april 2010, Bente Kalsnes, Mitt Arbeiderparti, foredrag for Netlife Researchs seminar om intranett

24. mars 2010: Følstad, A., ’Sosiale medier og din karriere’, PSI karrieredag, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

21. januar 2010, Bente Kalsnes, Sett fra Origo – Hvordan sosiale medier kan åpne opp politiske prosesser, Dataforeningen.

Vist 642 ganger.