Dokumenter

Nye dokumenter i sonen

Ppt_32x32

Political communication revitalized? Experiences from MyLabourParty Last ned (2.4 megabytes)

Microsoft PowerPoint

Marika Lüders og Asbjørn Følstad på Transforming Audiences 3, London

Generic_32x32

Sosial programvare = Samarbeid + X Last ned (5.4 megabytes)

Pptx-dokument

Lene Pettersen og Marika Lüders, foredrag på Kunnskapstinget 2011

Pdf_32x32

Expectations and experiences with MyLabourParty: From right to know to right to participate? Last ned (300.2 kilobytes)

Acrobat PDF

This article has been accepted for publication in Journal of Computer-Mediated Communication:

Social media are often argued to change political communication, decreasing the distance between politicians and citizens, and increasing citizens’ influence on policymaking. This paper presents findings from a study of how the Norwegian Labour Party uses social media, focusing on the community platform MyLabourParty. Interviews with politicians and a survey with citizens as respondents were conducted to examine the experiences of online political discussions. Findings show that citizens and politicians expect MyLabourParty to strengthen citizen participation. Yet, citizens still experience communication asymmetry and politicians may find it challenging to participate to the extent citizens expect. Means for bridging the gap between expectations and experiences are called for, in particular redefinition of the offering, changes of user-practices, and system improvements.

Pdf_32x32

Seniorer og sosiale medier Last ned (312.0 kilobytes)

Acrobat PDF

Målsetningen med studien Seniorer og sosiale medier er å undersøke bruksmønstre for sosiale medier blant seniorer (alder 55+). Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av 899 respondenter. Utvalget er gjort ved selvseleksjon, og resultatene er derfor ikke representative for seniorer generelt.

53 prosent av respondentene har brukt Facebook. Andre tjenester blir benyttet av svært få respondenter.

Manglende interesse, behov, kunnskap og tid oppgis oftest som grunner til ikke å bruke sosiale medier. Ikke-brukere kan videre deles inn i tre grupper: 1) seniorer som er kritiske til sosiale medier; (2) seniorer som ikke opplever sosiale medier som relevante; og (3) seniorer som gjerne vil bruke sosiale medier, men som ikke opplever at de har kompetanse til det.

I studien er det gjennomført en akseptanalyse. Denne viser at oppfattet nytte/verdi er den faktoren som har størst betydning for hvorvidt seniorer ønsker å bruke eller allerede bruker, sosiale medier. Tillit mht. personvern er også viktig.

Pdf_32x32

Engasjement på Mitt Arbeiderparti Last ned (1.2 megabytes)

Acrobat PDF

Denne rapporten presenterer funn fra en undersøkelse av hvordan Arbeiderpartiet best mulig kan engasjere medlemmer og andre interesserte gjennom lokallagsoner på Mitt Arbeiderparti. Det primære datagrunnlaget er intervjuer med 11 lokallagsbrukere av Mitt Arbeiderparti. I tillegg har vi intervjuet soneansvarlige i tre soner, samt gjennomført nettverksanalyser og sjangeranalyser basert på innholdet i tre soner.

Resultatene viser at den viktigste rollen for Mitt Arbeiderparti pr. i dag er som informasjonskanal. Brukerne forventer å finne relevant og oppdatert informasjon om Arbeiderpartiets politikk på nettsidene, og opplever at Mitt Arbeiderparti har en viktig intern-politisk funksjon.

Mitt Arbeiderparti er bygget opp som et sosialt nettsted, men deltagerne deltar i liten grad med egne kommentarer og innspill. Lav aktivitet skyldes blant annet at lokallagssonene i liten grad inviterer og inspirerer til debatt, samt at deltagerne ikke helt vet hvor de kan delta med egne innlegg. Det er betydelige navigasjonsutfordringer både i forhold til informasjon og aktiv deltagelse.

Pdf_32x32

Velgerkontakt og velgerinnflytelse Last ned (20.2 megabytes)

Acrobat PDF

Adrian Nøttestads presentasjon fra NETworked 2010

Ppt_32x32

Fra Startbucks til Seniornett Last ned (2.4 megabytes)

Microsoft PowerPoint

Marika Lüders’ presentasjon på NETworked 2010

Ppt_32x32

Netcom i sosiale medier Last ned (1.7 megabytes)

Microsoft PowerPoint

Øyvind Vederhus’ presentasjon på NETworked 2010

Ppt_32x32

Involving users in innovation Last ned (4.1 megabytes)

Microsoft PowerPoint

Pirjo Näkkis presentasjon på NETworked 2010

Ppt_32x32

Capturing the value of networked individuals Last ned (3.2 megabytes)

Microsoft PowerPoint

William Duttons presentasjon på NETworked 2010

Pdf_32x32

Netpower rapport mitt arbeiderparti høst 2009 åpen Last ned (668.5 kilobytes)

Acrobat PDF

Mitt Arbeiderparti ble opprettet 1. oktober 2008. I det følgende året har mer enn 100 Arbeiderparti-relaterte soner blitt opprettet. Denne rapporten formidler resultatet av en undersøkelse og andre sosiale medier slik de vært brukt i Arbeiderpartiet. Undersøkelsen gjort september 2009 etter valgkampens avslutning. Hensikten med undersøkelsen var å besvare følgende:

1.Nåværende bruk: Hvordan til nå?
2. Nytte nyskaping: Hva er nytten medier? Og hvordan kan bidra nyskaping?
3. Utfordringer knyttet bruk medier: Med særlig fokus på utfordringer aktivitet deltagelse åpenhet legge rette for gode diskusjoner.
4. Fremtidig strategisk arbeid: bør brukes arbeid nærmeste årene?
5. Utforming: være utformet best mulig understøtte sitt formål?