Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon

Nærings- og handelsdepartementet ga i desember ut en håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon. Håndboken er utarbeidet av forskere ved NTNU og IRIS, i samarbeid med NHO og LO, og bygger på intervjuer med ledere, ansatte og tillitsvalgte i norske virksomheter som har lykkes med å involvere sine medarbeidere i nyskaping og forbedring.

Håndboken er særlig interessant for oss i NETworked POWER siden den tar for seg verktøy til bruk i medarbeiderdrevet innovasjon, gruppert i verktøy for idefangst, verktøy for oppfølging av ideer, verktøy for informasjonsdeling, og verktøy for bygging av innovasjonskultur. Håndboken gir et overordnet begrepsapparat for å forstå slike verktøy, og kan derved fungere som en ramme for forskingsfunn i NETworked POWER – der vi etablerer mer detaljert kunnskap om bruk av nettbaserte verktøy for innovasjon.

Håndboken finner du her. Les evt. mer om håndboken på LOs side om saken.

Vist 271 ganger. Følges av 1 person.

Nye bilder