NETworked 2012 - Små grep og store endringer: hvordan realisere sosiale mediers X-potensial

Litteraturhuset, Amalie Skram. Oslo
24. januar 2012 fra klokken 10.00-16.00

Begynner du å bli lei av den vanlige messingen/masingen om hvorfor sosiale medier er viktige for virksomheter og organisasjoner som ønsker å ta sine ansatte, kunder og brukergrupper på alvor? Er du mer interessert i hvordan sosiale mediers X-potensial kan realiseres, og hvilke konsekvenser innføring av sosiale medier har for organisasjonskultur, kunnskapsdeling, deltakelse og demokrati?

Under NETworked 2012 vil utvalgte praktikere, eksperter og forskere blant annet fortelle om hvilke grep som må til for å få til de store endringene.

Konferansen arrangeres av SINTEF og Devoteam daVinci i forbindelse med innovasjonsprosjektet NETworked Power (støttet av Norges Forskningsråd).

Pris inkl. lunsj: 650 kroner
Studentpris: 200 kroner
Faktura ettersendes.

Konferansen er nå fulltegnet og påmelding er ikke lenger mulig. Send en e-post til marika.luders@sintef.no dersom du ønsker å stå på venteliste (hvis noen skulle melde seg av).

Foredragsholdere: Lene Pettersen (doktorgradsstipendiat BI), Marika Lüders (forsker, SINTEF), Espen Sunde og Kristin Over-Rein (Kanalsjef og rådgiver, NAV), Nina Hareide-Larsen (leder for sosiale medier i DNB), Even Westvang (Bengler/Origo), Anders Larsson (doktorgradsstipendiat, Universitetet i Uppsala), Jaz Choi (post-doktor, Queensland University of Technology, Australia), Joakim Formo (seniorforsker ved Ericsson Research).

Hashtag for konferansen: #nwp2012


Program:

09.45-10.00:
Registrering og kaffe/te

10.00 – 10.15:
Velkommen

10.15 – 10.45:
Lene Pettersen, doktorgradsstipendiat BI:
Hvordan lykkes i enterprise 2.0-verden.
De siste årene har det dukket opp flere sosiale nettverkstjenester utviklet for businessmarkedet. Disse markedsføres som revolusjonerende verktøy for effektiv kunnskapsdeling. Lene Pettersen studerer hvordan kunnskapsarbeidere opplever et slikt verktøy (JIVE software) og vil dele noen hovedfunn fra et svært omfattende og rikt forskningsmateriale.

Lene Pettersens doktorgradsprosjekt er en del av forskningsprosjektet NETworked Power.

10.45 – 11.15:
Marika Lüders, forsker ved SINTEF IKT, Oslo:
Hvordan lykkes i demokrati 2.0-verden.
Sosiale medier har skapt endringer i det politiske systemet: terskelen for å ta kontakt med politikere som blogger og twitrer og er på Facebook er litt lavere. Politiske pressgrupper dannes og mobiliseres. Politiske partier forsøker å involvere egne medlemmer og velgere i politiske prosesser. I forskningsprosjektet NETworked Power studeres Arbeiderpartiets bruk av sosiale medier, og Marika Lüders vil diskutere deltakerdemokratiske #wins og #fails basert på analyser av partimedlemmer og “vanlige folks” erfaringer.

11.15 – 11.30:
Kaffe/te-pause

11.30 – 12.00:
Espen Sunde, Kanalsjef, NAV og Kristin Over-Rein, Rådgiver, NAV:
Fra skjemamareritt og tungt regelverk til nyttig sjarmoffensiv på Facebook.
Pensjon, trygd, velferdsrettigheter, sykefravær, foreldrepenger, barnetrygd. Så mange skjemaer, ugjennomtrengelig språk og håpløst komplekst regelverk. Og hva gjelder for akkurat meg?

På Facebook svarer NAV fortløpende og vennlig på frustrerte henvendelser fra forvirrede mennesker. Espen Sunde forteller hva dette betyr for NAV og for NAVs brukere.

Men NAV bruker ikke bare sosiale medier i ekstern kommunikasjon. Kristin Over-Rein vil gi et innblikk i hvordan NAV i over tre år har jobbet med å øke den interne kunnskapsdelingen gjennom sosial programvare.

12.00 – 12.30:
Nina Hareide-Larsen, Leder for sosiale medier i DNB
Kundeservice og tjenesteinnovasjon i DNB med sosiale medier
Blir DNB en bedre bank når kundene kan får svar på sine spørsmål gjennom Facebook og Twitter? Hvor vellykket er det egentlig å invitere folk på idédugnad, og hvordan blir tusenvis av kundeinnspill til nye og forbedrede banktjenester? Hareide-Larsen forteller om DNBs erfaringer og strategier for kundekontakt og kundesentrert tjenesteutvikling.

12.30 – 13.00:
Lunsj

13.00 – 13.30:
Even Westvang lager til vanlig Origo. I dag skal han derimot demonstrere hvordan gode visualiseringer av mer og mindre åpne data kan hjelpe oss å forstå komplekse datasett. Skoleporten er hans mest omtalte åpne data-prosjekt, men Even har flere briljante eksempler å vise til, og har også laget visualiseringer av lukkede data. Et av casene han kommer til å vise frem er flyten av Yammer-samtaler i Veritas. Gled deg!

13.30 – 14.00:
Anders Olof Larsson, Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Uppsala
Politisk twitterbruk i Skandinavia og demokratisk betydning
Twitter bidrar til å gjøre den politiske debatten bredere. Spørsmålet er om Twitter i hovedsak har blitt en arena for allerede etablerte samfunnsaktører, eller om mikrobloggingen faktisk redistribuerer hvilke stemmer og perspektiver som slipper til i den politiske offentligheten. Anders Larsson og Hallvard Moe har gjennomført kvantitative sosiale nettverksanalyser av tweets i forbindelse med valgkamper i Skandinavia,og Larsson vil fortelle oss hva de har funnet og diskutere Twitter demokratiske betydning.

14.00 – 14.30:
Jaz Choi, post-doctor ved Queensland University of Technology og visiting fellow ved Oxford Internet Institute:
Harnessing the power of participation to encourage sustainable food cultures.
Kan sosial teknologi bidra til en bærekraftig matkultur? Eksempler som Slow Food initiativer finnes allerede (her på Origo for eksempel). Utfordringen er å designe for deltakelse og engasjement. Choi diskuterer hvordan designere kan lære av deltakerkulturens egenskaper i arbeidet med å skape løsninger som oppfordrer til større bevissthet om bærekraftige matvaner.

14.30 – 15.00:
Joakim Formo, Seniorforsker ved brukeropplevelseslabben til Ericsson
Kan tingenes Internett være sosialt?
I det siste foredraget under NETworked 2012 beveger vi oss fra menneskenes Internett til tingenes Internett. “Internet of things” er ikke science fiction, men vi mangler fortsatt standardiserte verktøy for hvordan alle disse tingene våre skal kommunisere sammen. Men kanskje viktigere: for de fleste av oss blir nettverk av ting abstrakte og lite håndgripelige. Joakim Formo og Ericsson Research utvikler en “Social Web of Things” plattform basert på forskning på hvordan mennesker intuitivt kan forstå og samhandle med sammenkoblede smarte objekter.

15.00 – 16.00
Diskusjon ledet av Rolf Kenneth Rolfsen, Thomas Berman og Mads Bruun Høy fra Devoteam daVinci + faglig mingling og erfaringsutveksling. Kaffe/te og enkel servering.

Vist 3291 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jeg kommer, og jeg gleder meg!

Ja, kom Ida! Men meld deg på. Ca. 9 plasser igjen.

Oi, oppdaget nå at jeg ikke hadde trykket på Submit-knappen, det er flaut det.. Så da håper jeg jeg rakk å bli av de siste 9 som fikk plass..

Det rakk du fint. Plassene fylles sakte men sikkert opp.

Skriv på bloggen vår, vær så snill!
Først om likheter/ulikheter mellom suksess i business og politikk 2.0

Nye bilder