Hvorfor seniorer ikke bruker sosiale medier

I NETworked Power har vi gjennomført en undersøkelse blant Seniornetts medlemmer der hensikten har vært å undersøke brukesmønstre for sosiale medier. De 899 respondentene i studien er på ingen måte representative for seniorer i Norge, men resultatene kan likevel brukes til å si noe om forskjeller mellom brukere og ikke-brukere av sosiale medier.

Den endelige rapporten vil bli publisert i løpet av mars, men jeg tenkte det kunne være interessant å presentere hva som er typisk for ikke-brukere. Respondentene svarte på hvorfor de eventuelt ikke bruker sosiale medier: Manglende interesse, manglende behov, manglende kunnskap og kompetanse og mangel på tid gikk igjen når seniorene skulle forklare hvorfor de ikke bruker sosiale medier. Men dette spørsmålet var åpent (det vil si respondentene formulerte selv svarene), og en analyse av de fullstendige svarene antyder tre hovedgrupper av ikke brukere: (1) seniorer som er kritiske til sosiale medier; (2) seniorer som ikke opplever sosiale medier som relevante; og (3) seniorer som gjerne vil bruke sosiale medier, men som ikke opplever at de har kompetanse til det.

Kritiske seniorer

Kritiske seniorer oppgir typisk personvern, informasjonssikkerhet og manglende tillit til aktører som Facebook som årsaker til at de ikke ønsker å bruke sosiale medier. I tillegg oppfattes hovedfunksjonen å være en uvesentlig og upersonlig form for deling av hverdagsligheter, og da gjerne med mennesker man har lite til felles med.

Jeg er en sterk motstander av Facebook av følgende grunner: De er altfor mye preget av reklame, ofte for produkter jeg ikke har lyst til å bidra til å spre. I lisensavtalen er det visse deler av produktet og bruken av det som er underlagt Californias lover. Jeg er norsk og ønsker ikke å ha noe forhold tildisse!
Får nok info gjennom media, tv og aviser. Bryr meg ikke noe om å vite hva naboen spiste til middag; ei heller å ta opp kontakten med gamle “venner” som jeg har klart meg uten i 50 år. Holder kontakt via e-mail og også via chatting på iChat på Macen."

Kritiske seniorer er typisk funksjonelle brukere og bruker datamaskinen og Internett som arbeidsverktøy. For disse respondentene er manglende kunnskap og kompetanse i liten grad et (og eventuelt et overkommelig) problem. Dette er seniorer som ikke ønsker å kaste bort tiden sin på uvesentlig sladder, og som synes samfunnet har utviklet seg i en uheldig og selvsentrert retning. Disse respondentene er ikke teknologimotstandere, men bruker gjerne e-post og telefon som mer personlige kommunikasjonsformer:

Vi bruker E-post til å kommunisere med våre virkelige venner. Synes det er viktig å “snakke” personlig til hver enklet og ikke likt til mange. (…)"

Sosiale medier oppfattes altså som en unyttig og upersonlig tidstyv uten samfunnsrelevans, om det da ikke skulle ligge noe der som de ennå ikke har oppdaget.

Synes det høres merkelig ut, den type tilværelse. Mye tid må gå med til liten nytte for mange. Kan ikke se at jeg kan bidra med noe av viktighet for sammfunnet. En sitter jo allerede timevis foran PC med de ondtene det har gitt oss. I min verden klarer jeg meg flott med andre hjelpemidler. Men kanskje jeg ikke har oppdaget hvilken fantastisk “verden” som ligger gjemt der?

Seniorer som ikke opplever sosiale medier som relevante

Denne gruppen av seniorer har likhetspunkter med kritiske seniorer. Også disse er av den mening at sosiale medier handler om sladring og deling av hverdagshistorier, men disse respondentene er mer undrende. De tror ikke de har behov for denne typen tjenester.

Har ikke behov. Er vel ikke veldig sosial eller pratesyk av meg. Går det ikke mye på å fortelle andre om seg selv?

Denne gruppen omfatter også seniorer som oppfatter seg som for gamle til å bruke sosiale medier, og som har nok interesser og hobbyer fra før.

Jeg er en eldre dame på 80 år, og jeg har nok å holde på med i det daglige, lese, holde leiligheten i orden, besøke venner og ellers gå på kino og teater, samt gå tur, og trene. Behovet for å utvide ferdighetene med sosiale medier er ikke stort nok til at jeg greier å mobilisere tid og krefter til å sette meg ned mange timer daglig over lang tid for å lære dette. Jeg har gått noen kurs, og vil kanskje gå flere, foreløpig lar jeg det bero.

Enkelte tror heller ikke deres liv er interssant nok til at det er noe poeng å bruke tjenester som Facebook. Skespisen mot å dele personlig informasjon er også betydelig.

Jeg har ikke hatt mot eller lyst til å bruke Facebook selv om jeg er invitert som venn av noen. Jeg tror ikke noen vil være interressert i å vite noe om en gammel dame som meg. Har noen ganger sett på når barnebarna har åpnet sine sider på Facebook. Jeg synes det er skremmende alt hva mine barnebarn legger ut om seg selv på facebook. Jeg chatter av og til med to av mine barnebarn på Windows messenger. Det er fint når jeg ser at de er logget på. Da kan jeg spørre om de har tid til en chat i sin travle hverdag med flotte jobber med universitetsutdannelse. Barn og barnebarn er jo yrkesaktive og har barn og egne familier de skal klare med dagens tidsklemme. Jeg har selv vært yrkesaktiv hele livet som mor og bestemor. Så jeg forstår at de har det travelt. Som oldemor til 8 har jeg mye kontakt alikevel.

52 respondenter svarer at de ikke har tid til å bruke sosiale medier. Når behovet og interessen i tillegg er laber, er motivasjonen for å bruke sosiale medier lav. Det frister ikke å kaste bort enda mer tid på nettet enn man allerede gjør.

Disse seniorene føler seg ikke utestengt eller sosialt isolerte. De har klart seg uten sosiale medier før, og ser liten grunn til å bruke flere kommunikansjonsmidler enn de allerede gjør. 20 respondenter svarer at telefon og e-post fyller behovene for mediert kommunikasjon, og ansikt-til-ansikt møter oppfattes som mer verdifulle og givende.

Mitt sosiale nettverk er slekta og naboene våre, og vi besøker hverandre (fysisk) og det rekker. Har intet behov for den “virtuelle verden” hva medmenneskelig kontakt angår. Jeg opplever det som “fake”.

Dette er ikke seniorer som er kritiske til eller har noe prinsipielt i mot sosiale medier. Hvis de en gang i fremtiden får behov for å bruke sosiale medier, kan de godt begynne å bruke Facebook eller lignende tjenester. Dette kan for eksempel være for å kommunisere med barnebarn når disse har blitt eldre, eller når en eller annen gang i livet får bedre tid.

Seniorer som ønsker å bruke sosiale medier

Den siste gruppen består av seniorer som fokuserer på at de ikke har kunnskapen og datakompetansen de trenger for å bruke sosiale medier. Dette kan være helt grunnleggende kompetanse knyttet til å bruke tastatur og mus, eller kompetanse i forhold til å lære å bruke systemene.

Jeg har aldri riktig lært å skrive med taster. Maskinen er fremmed og lever sitt eget liv som jeg ikke forstår. Det tar for lang tid, jeg leser heller en bok, aviser eller ringer til mine venner. Jeg skjønner ikke dataspråket.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført på nett, og respondentene vil i større grad ha en grunnleggende kompetanse sammenlignet med seniorer generelt. Men selv om alle respondentene har god nok kompetanse til å gjennomføre en nettbasert spørreundersøkelse, svarer 54 respondenter at de mangler kunnskap og kompetanse i bruk av sosiale medier, og 31 respondenter svarer at de har behov for å lære å bruke sosiale medier eller trenger hjelp til å komme i gang.

Jeg vet ikke, men jeg har liksom aldri kommet igang med det. Jeg får jo av og til litt hjelp av mine barnebarn, men akkurat dette har vi ikke vært innom ennå."
Jeg har registrert meg på facebook men skjønner ikke systemet. Har fått undervisning i dataklubben, men når jeg kommer hjem og skal prøve meg skjærer det seg. Hadde jeg hatt noen å spørre hvordan jeg skal tenke og forstå ville jeg ha lært det.

For disse seniorene er sosiale medier rett og slett vanskelige å bruke. Enkelte har blitt møtt med forventninger om at Facebook og tilsvarende tjenester er enkle å bruke. Det kan også bli liten kontinuitet når de går på kurs, og utfordrende og ta kunnskap fra kurs i bruk når de senere er alene.

Mine barn – som nå er voksne med egne barn – har naturlig nok ikke tid til annet enn å fortelle meg:“det er så enkelt så. Dette greier du!” Gruppekurs i Seniornetts regi er grei for den aller enkleste basisen. Med dårlig hukommelse og i en gruppe – og kanskje også med et annet operativsystem – er videre læring noe kinkig.
Jeg brukte aldri IT i jobben. Hadde sekretær. Klarer ikke å lære så mye nytt. Hvis jeg har lært noe så jeg tror jeg kan det, så glemmes det straks det ikke blir brukt en dag. Neste dag er det borte det jeg kunne i går.

Denne gruppen omfatter også nybegynnere og som antyder at de etter hvert kommer til å begynne å bruke sosiale medier. 10 respondenter forklarte nettopp det at de ikke brukte sosiale medier med at de var nybegynnere. Disse har stor glede av nettet og lærer stadig mer om hva de kan bruke ulike nettjenester til.

Jeg har som 80 åring nylig begynt å bruke data. Har deltatt i 2 kurs. Angrer at jeg ikke har begynt med data lenge før.
Har aldri hatt internett men går nu på kurs og har fått overtatt min eksmanns gamle men gode PC så nu lysner det Er jo gøy.

Flere respondenter svarte på spørsmålet til tross for at de faktisk er registrerte brukere på Facebook, og understreker nettopp at slike tjenester har verdi utover e-post og telefon. Men selv aktive brukere har problemer:

Min datter registrert meg for 2 år siden når hun var here from USA men jeg er ikke noe flink til å bruke det mye. Hele USA family er med so jeg finner mange bilde og inlegg from family og venner. Burde ha noe undervising.
Ventet lenge med å gå inn på Facebook, Syntes det var en “slarvekanal”, men ble etterhvert mere interessert i den, da jeg forsto hvor mange som brukte den og hvordan den var oppbygd. Ble interessert i noen spill, for å få tiden til å gå da jeg er uføretrygdet p.g.a. skade, sykdom og store smerter. Synes også at det er et fint medium for å utveksle samtaler, da du selv styrer om du vil ha det offentlig eller privat. Men noe som er sikkert er at man må være forsiktig med hva man legger ut offentlig. Det kan bli brukt mot en og det kan forekomme mobbing, dette synes jeg er noe tull, men desverre forekommer det.
Vist 1145 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Dette er spennende! Og viktig kunnskap for å kunne bedre peisle ut retning for hvilke satsningsområder som bør prioriteres for å få seniorene med.

Hvorfor legges det slik vekt på “sosiale medier”? Det er tydeligvis ikke vegring hos seniorene, hvordan nå de er definerte, mot å bruke PC. Kanske gjør seniorene innkjøp over nettet, bruker banktjenester, leverer sjølmelding mmm. De utnytter teknologien, men bruker den ikke til “pjatt”. En kan stille spørsmål om det i det hele tatt har noen hensikt å delta i nettdebatter, som jeg gjør her. Alle ekstremistene i landet deltar i alle fall. At nettdebattene har noen som helst virkning på politikken som blir ført, er mer enn tvilsomt.

Takk for god kommentar Ulf. Poenget er jo nettopp å understreke at ikke-bruk ikke nødvendigvis henger sammen med manglende kompetanse eller datavegring. Tvert i mot: seniorene i de to første gruppene bruker nettet til en rekke aktiviteter, men de ønsker ikke å bruke sosiale medier og i hvertfall ikke Facebook. Disse seniorene har jo også rett: for mange er Facebook først og fremst en (sosial) ego-tjeneste. Nå synes jeg det er helt ok. Men sosiale nettverkstjenester handler om så mye mer, og jeg tror det er viktig å formidle til ikke-brukere mangfoldet av måter slike tjenester blir brukt på. Så vet man hva man velger å stå utenfor.

Den siste gruppen av ikke-brukere ønsker jo dessuten å bruke sosiale medier. For dem er nettopp manglende kompetanse et problem. Vi bør hvertfall ha som målsetning at de som ønsker å delta får denne muligheten. Det ligger en liten oppfordring i svarene til disse respondentene: hjelp ønskes! Og vi kjenner sikkert alle en og annen senior vi kan hjelpe.

For øvrig synes jeg det er interessant at så mange understreker at de ikke har tid. Lett å tro at seniorer har all verdens tid. I det minste pensjonist-seniorer.

Dette er en veldig spennende undersøkelse og interessant analyse, synes jeg! Spesielt, som Marika nevner, dette med tilgjengelig tid for eldre brukere av nettet. Pensjonister er jo ikke lengre som de var på 70-tallet, og de er også erfarne i å prioritere hva de vil bruke tid på. Jeg synes dette er optimistisk lesning med tanke på folks engasjement og evige lyst til å lære noe nytt – hvertfall for de som allerede er på nett og klarer å svare på denne undersøkelsen. For der ligger vel svakheten, men det er ikke så viktig. Jeg tror det er masse potensiale i å tilrettelegge tjenester med henblikk på eldre brukere i større grad enn vi gjør nå, og da trenger vi kunnskap som dette. Stå på!

Spennende. Jeg har også data på dette i langtidsstudien. Kunne jo kombinert de….?

… til en knakende god artikkel f.eks :)

Ja til aritkkel!!

Nye bilder